Suoraan sisältöön

SÄÄKSVUORI I PALLOKENTTÄ JA KORTTELILEIKKIPUISTOVIHERRAKENNUSSUUNNITELMA

Yleistä

Sääksvuori I pallokenttä ja korttelileikkipuisto sijaitsevat Jyväskylän Sääksvuoren kaupunginosassa. Sääksvuori on omakotivaltainen asuinalue, jonne on asemakaavoitettu 2000-luvulla lisää pientaloasumista. Uusi pallokenttä ja korttelileikkipuisto sijaitsevat olemassa olevien ja vasta rakenteilla olevien pientalokorttelialueiden välissä, eri alueita yhdistävän kevyen liikenteen väylän varressa. Pallokenttä ja leikkipuisto ovat kaupungin omistamalla lähivirkistysalueeksi (VL) kaavoitetulla alueella. Lähimmät pientalotontit ovat leikkipuiston lounaispuolella. Pientalotonttien
keskeltä laskeutuva kevyen liikenteen väylä kulkee pallokentän ja korttelileikkipuiston välistä. Lähimpiä pientalotontteja ei ole vielä rakennettu.

Puisto sijaitsee havupuuvaltaisella metsäalueella. Leikkipuiston koillispuolen metsäalueella kalliopinta on osin esillä. Korkeuskäyriltään +149 ja +153 väliin sijoittuva suunnittelualue viettää loivasti pohjoiseen.

Leikkivälineet ja tilankäyttö

Leikkipuiston näkyvin osa tulee olemaan etualalle sijoitettava vitoskeinu, joka jakaa samalla tilallisesti puiston kahteen eri sisääntuloväylään. Lähimpänä kevyen liikenteen väylää sijaitsee katos polkupyörille ja lastenrattaille. Tilallisesti puisto jaetaan neljään osaan eri-ikäisiä käyttäjiä ajatellen: keskeisimpänä alueena vitoskeinu ja oleskelualue puiston vanhimmille käyttäjille ja vanhemmille, reunoilla nuorempien lasten leikkialueet erotettuna toisistaan ja puistoon rajautuen osin avokallioinen ja mäntymetsäinen luonnontilainen alue, jolle sijoitetaan osa valaistuksesta ja rummut. Jakamalla puistoa toiminnallisesti osiin on pyritty mahdollistamaan myös leikkivälineistä riippumattomat, tilatarpeeltaan suuremmat pelit ja leikit. Käytävät alueiden välissä ovat kivituhkapäällysteisiä.

Keskeistä leikki- ja oleskelualuetta reunustaa pääsisäänkäynnin puolelta matala betonimuuri. Väylä kääntyy kohti kalliota näkymäpäätteenä olevan kiipeilytelineen edessä ja liittyy oleskelualueen puolelta saapuvaan toiseen väylään. Perimmäisenä sijaitsevat pienimpien lasten leikkialue kiipeily- ja muine toimintoineen. Samalle alueelle rakennetaan puupölleistä rajaamalla kallioreunaan rajautuva hiekkalaatikko. Keskeisen oleskelualue laatoitetaan betonikivillä ja varustetaan penkeillä ja roska-astialla.

Pallokentälle sijoitetaan kaksi jalkapallomaalia ja palloseinät erilaisia pelejä varten. Kentän reunalle sijoitetaan penkkejä pelien seuraamista varten. Kentän kohdalta ohittava kevyen liikenteen väylä rajataan matalalla aidalla.

Valaistus

Alueelle tulee kolme pylväsvalaisinta. Leikkipuiston koillispuolista metsäaluetta ja säilyviä puita valaistaan kohdevalaisimilla. Näin luodaan vaikutelma leikkipuiston jatkumisesta osin myös metsäalueelle. Pallokenttä valaistaan kentän yläpuolelle ripustettavilla valaisimilla.

Kasvillisuus ja maanpinta

Puistoon istutetaan kaksi ja pallokentän reunalle kolme runkopuuta (pilvikirsikka). Ympäröivästä metsästä erottuvat yksittäispuut luovat leikkialueelle tunnistettavan yleisilmeen. Ympäröivät metsäalueet siistitään. Leikkipuiston koillispuolista kallioaluetta puhdistetaan niin, että avokallio saadaan näkyviin. Pensasryhmät (norjanangervo, lamohietakirsikka) jakavat leikkipuiston eri alueita omiin osiinsa sekä rajaavat leikkipuistoa ohi kulkevan kevyen liikenteen väylän suuntaan.

Työn laatija ja tilaaja

Suunnitelman on laatinut A-Insinöörit Suunnittelu Oy, yhteyshenkilönä toimii tilaajan edustajana rakennuttajahortonomi Leena Rapo, Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakennepalvelut, yhdyskuntatekniikka. Puhelin 014 266 5148 ja 050 364 5418.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta