Suoraan sisältöön

Rakennushankkeiden energianeuvonta

Energiaohjausta rakennusvalvonnassa antavat energiamuotoihin ja -ratkaisuihin perehtyneet insinöörit. Energiaohjauksessa tarkastellaan rakennuksen lämmitysmuotoa ja sen kustannusvaikutuksia. Energiaohjauksessa otetaan kantaa myös rakennuksen rakenteisiin ja niiden lämpöteknisiin ominaisuuksiin, mahdolliseen viilennyksen tai varjostuksen tarpeisiin. Parhaimmillaan rakennuksen kokonaisarkkitehtuuri tukee energiatehokasta rakentamista.

Uudet rakennukset rakennetaan energiatehokkaiksi. Rakennuksen energiatehokkuusluokka osoitetaan energiaselvitykseen liittyvällä energiatodistuksella, joka pitää olla tehtynä jokaisesta uudesta rakennuksesta rakennusluvan yhteydessä.

Suunnitteluvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla voidaan huomattavasti vaikuttaa rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin ja käyttökustannuksiin. Rakennussuunnittelun luonnosvaiheessa rakennuksen oikealla suuntauksella ja sijainnilla, ikkuna-aukotuksella sekä rakenteellisella varjostuksella saadaan aikaan kustannussäästöjä sekä vaikutetaan rakennuksen energia- ja käyttökustannuksiin.

Rakennuksen vaipan ilmatiiveydellä on myös vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen. Rakentamisen tulee olla laadukasta, jotta saavutetaan vaadittu ilmatiiveys.

Ratkaiseva merkitys energiatehokkuuden kannalta on rakennuksen tilaratkaisujen ohella myös lämmitysmuodon ja siihen liittyvien laitteiden valinnalla, rakennusosien mm. ikkunoiden ja ovien U-arvoilla sekä rakennuksen tiiveydellä. Energiatehokkuusluku voi nousta C-luokasta A-luokkaan pelkästään valitsemalla maalämmön sähkölämmityksen sijaan. Myös rakennuksen käytännöntoteutus vaikuttaa oleellisesti lopputulokseen. Laadukas rakennustyö takaa ilmatiiviit rakenteet, jotka voidaan todeta ilmantiiveysmittauksella.

Myös korjausrakentamisessa sekä rakennusten muutostöissä tulee huomioida energiatehokkuus ja siihen liittyvät määräykset.

Energiaohjausajan voi varata rakennusvalvonnan puhelinpalvelusta arkisin 8.00 - 11.00 numerosta 014 266 0680 tai tarvittaessa sähköpostiosoitteesta rakennus.valvonta(at)jkl.fi. Tilatessasi aikaa sähköpostitse, ilmoita yhteystietosi sekä rakennuspaikan osoite.

Motiva Oy:n koordinoima valtakunnallinen energianeuvonta palvelee kuluttajia nyt Facebookissa Asiaa energiasta -sivulla.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta