Suoraan sisältöön

Kaupunkikuvatoimikunta

Kaupunkikuvatoimikunta on rakennus- ja ympäristölautakunnan rakennushankkeiden kaupunkikuvallisen laadun arvioimiseksi asettama asiantuntijatoimielin.

Kaupunkikuvatoimikunta kokoontuu pääsääntöisesti kunkin kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 9.00.

Vuoden 2018 kokousajankohdat ovat: 2.2, 9.3, 6.4, 11.5, 1.6, 29.6, 3.8, 7.9, 5.10, 2.11 ja 7.12. Kokoukseen jätettävän aineiston tulee olla kokousta edeltävän viikon tiistaina klo 16.00 mennessä rakennusvalvonnassa.

Kaupunkikuvatoimikunta antaa lausunnon suuremmista ja näkyvämmistä rakennushankkeista sekä kaupunkikuvallisesti tai rakennussuojelullisesti merkittävistä hankkeista. Lausunto annetaan rakennusvalvonnan rakennuslupa-asioista tai tilauksesta ennakkolausuntona tulevasta rakennushankkeesta tai rakennettua ympäristöä muokkaavasta toimenpiteestä.

Ennakkolausunto on maksullinen ja se tilataan lomakkeella. Rakennusvalvonnan kaupunkikuva-arkkitehti koostaa esityslistan ja materiaalin toimielimen kuukausittaiseen kokoukseen.

Kaupunkikuva-arkkitehdille toimitettava lausuntoaineisto on:

  • Tilauslomake
  • Asemapiirustus
  • Värilliset julkisivupiirustukset
  • Ulkovärityssuunnitelmalomake
  • 3D-kuvamateriaali tai valokuvasovite
  • Muut mahdolliset asian selvittämiseksi tarvittavat kuva-aineistot tai selvitykset
  • Tarvittaessa muut kaupunkikuva-arkkitehdin edellyttävät materiaalit ja selvitykset

Piirustukset toimitetaan yhtenä värillisenä kopiosarjana, lisäksi tulee toimittaa myös sähköisesti pdf-muodossa (valokuvissa käy myös jpeg-formaatti).
Aineisto on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään kokousta edeltävän viikon tiistaina.

Vähäisempiä kaupunkikuvallisia asioita (esim. puhelinmastot, julkisivutoimenpiteet/mainostornit, kaupunkikuvatoimikunnan delegoimat tarkistus- ja ohjaustehtävät) varten on tarpeen mukaan kokoontuva kaupunkikuvatyöryhmä (KAKKU).
Kaupunkikuva-arkkitehti arvioi ja koostaa asiat ja kutsuu työryhmän koolle lausuntoa varten.

Yhteystiedot:
Kaupunkikuva-arkkitehti Vesa Kantokoski
p. 0142665194
etunimi.sukunimi(at)jkl.fi

Kaupunkikuvatoimikunnan kokoonpano sekä uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta