Suoraan sisältöön

Lomakkeet

Suurin osa rakennusvalvonnan lomakkeista on saatavilla sähköisessä muodossa. Lomakkeet voi täyttää näytöllä ja toimittaa sähköpostilla. Lomakkeet voi myös tulostaa ja täydentää käsin.

Joidenkin lomakkeiden käyttö sähköisesti edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Nämä lomakkeet on merkitty (#) -merkeillä. Tunnistautuminen tapahtuu lomakkeen lähettämisen yhteydessä.

Sähköiset lomakkeet

  • Lupahakemus (pdf) rakennus-, toimenpide-, purkamis- tai maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely. Lupia haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

  • Tilauslomake (#) Lomaketta käytetään arkistotilauksissa ja kaupunkikuvatoimikunnan ennakkolausunnoissa.

  • Purkamisilmoitus RK9 (pdf) Lomakkeella ilmoitetaan rakennuksen fyysinen poistuminen rakennuskannasta. Lomake on jätettävä rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamisen aloittamista

  • Rakennusluvan pidentämishakemus (#) Jos rakennuspaikan omistusoikeus on muuttunut luvan myöntämisen jälkeen, on omistus-/hallintaoikeus todennettava rakennusluvan pidentämisen yhteydessä.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta