Suoraan sisältöön

Käyttötarkoituksen muutos tai huoneistomuutos

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun muassa loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin. Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii useimmiten myös poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisupäätöksen.

Merkittävä käyttötarkoistuksen muutos voi aiheuttaa myös ilmanvaihtojärjestelmän muutoksia. Esimerkiksi toimistotilaa muutettaessa liikuntatilaksi, tilaan voidaan tarvita erilainen ilmanvaihtojärjestelmä. Tämä kannattaa huomioida jo suunnitteluvaiheessa ja ottaa yhteyttä LVI-suunnittelijaan.

Rakennuslupa haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella, jolloin se muutetaan rakennusvalvonnassa sähköiseen muotoon ja käsitellään sähköisessä asionnissa.

Ohjeita hakemuksen täyttämiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on siihen valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hekemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi toimia asiamiehenä ja allekirjoittaa hakemuksen.

Kiinteistön omistus tai hallinta on todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuoto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi hakemukseen tulee liittää:

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta