Suoraan sisältöön

Aitaaminen, terassi tai pihajärjestely

Tontin kadun puoleisen raja-aidan tai tukimuurin rakentamiseen tulee hakea toimenpidelupa. Tonttien väliselle raja-aidalle ja tukimuurille haetaan silloin toimenpidelupa, jos se on yli 1,6m korkea.

Pientalon terassin rakentamiseen tulee silloin hakea lupa, jos sen päälle tulee katos. Kun kyseissä on puu- tai betonilaatoista pihamaalle asennetut laatat oleskelupaikaksi, ei sen rakentamiseen tarvitse hakea lupaa. Silloin kun, terassi ulottuu lähelle naapurin rajaa, tulee naapuri kuulla ja ottaa hänen mielipiteensä huomioon.

Pihajärjestelyn muuttaminen, esimerkiksi autopaikkojen lisääminen tai muuttaminen, tontin ajoneuvoliittymän siirtäminen tai muu pihajärjestelyn muutos edellyttää toimenpidelupaa.

Toimenpidelupa haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella, jolloin se muutetaan rakennusvalvonnassa sähköiseen muotoon ja käsitellään sähköisessä asiointipalvelussa.

Ohjeita toimenpidelupahakemuksen täyttämiseen

Hakijana on aina kiinteistön omistaja tai haltija (esimerkiksi vuokralainen). Luvan voi allekirjoittaa joku muu kuin omistaja, jos hänellä on valtakirja. Esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä huoneiston omistaja ei voi itse hakea lupaa, vaan hakemus on aina tehtävä yhtiön nimissä ja osakas voi vain toimia asiamiehenä ja allekirjoitta hakemuksen.

Kiinteistön omistus on aina todistettava, mikäli se tieto ei ole jo viranomaisen rekisterissä. Omistuksen voi todistaa kauppakirjalla, lainhuuto-otteella tai muulla vastaavalla asiakirjalla.

Lisäksi hakemukseen tulee liittää:

  • Pääpiirrustukset: asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirrokset. Aitaamishakemuksen asemapiirrokseen tulee merkitä aidan paikka sekä piirrustukset aitaelementistä tai -mallista, josta selviää aidan korkeus, materiaali ja väritys. Pihajärjestelymuutoksessa tulee toimittaa asemapiirustus.
  • Naapureita tulee kuulla, naapureiden kuulemislomake
  • Lisäksi muut mahdolliset rakennusvalvonnan edellyttämät lomakkeet

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta