Suoraan sisältöön

Aloituskokoukset

Mahdollisesti tarvittavasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvan ehdoissa. Rakennushankkeeseen ryhtyvä sopii rakennusvalvonnan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsuu kokouksen osallistujat koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Aloituskokous tilataan rakennusvalvonnasta, puh.(014) 266 0680.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan lupa-asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet, hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet, rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt sekä muut selvitykset ja toimenpiteet, joilla huolehditaan rakentamisen laadusta. Aloituskokouksessa tai erillisessä korkeusasemakatselmuksessa rakennusvalvontaviranomainen myös tarkistaa, että rakennuksen suunniteltu korkeusasema on sopiva.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta