Suoraan sisältöön

Tarkastukset

Katselmusten lisäksi voidaan edellyttää tehtäväksi myös tarkastuksia. Tarkastuksia määrätään tehtäväksi lupapäätöksessä, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana.

Yleensä tarkastukset suorittaa hankkeeseen rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymät vastaavat työnjohtajat. Tarkastusten tekemiseksi on oltava riittävä koulutus ja kokemus, ja tekijän on annettava suostumuksensa tarkastustehtävään kirjallisesti.

Tarkastukset merkitään MRL:n 150f §:n mukaiseen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Tarkastukset täydentävät rakennustyönaikaista viranomaisvalvontaa.

Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää lupahakemusta käsitellessään tai rakennustyön aikana myös ulkopuolista tarkastusta. Tarkastuksen suorittaa riippumaton ja pätevä asiantuntija ja tarkastuksen perusteella annetaan lausunto siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta