Suoraan sisältöön

Palvelu- ja lupamaksut

Rakennusvalvonta perii rakennusluvan käsittelystä ja muista rakennusvalvonnan toimenpiteistä maksuja kaupunginhallituksen hyväksymän rakennusvalvontataksan mukaisesti. Taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia. Rakennusluvan maksun yhteydessä peritään myös maankäytön suorittamat rakennusvalvontamittaukset: rakennuksen paikan merkitseminen ja rakennuksen sijaintikatselmus.

Rakennusvalvonnan taksa kokonaisuudessaan Taksa2018.

Esimerkkilaskelma kokonaisalaltaan 150 m2:n suuruisen omakotitalon rakennuslupamaksusta, joka sisältää aloittamisoikeuden ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Luvan perusmaksu 266 €
+ kokonaisala (4,80 €/m2) 720 €
+ työnjohtajien (vastaava, kvv, iv) hyväksyminen (á 60 €) 180 €
+ aloittamisoikeus 150 €
Rakennusvalvonnan maksut yhteensä 1316 €

Lisäksi rakennusluvan yhteydessä peritään maankäytön maksuja vähintään:
+ rakennuspaikan merkitseminen 315 €
+ sijaintikatselmus 222 €
Maankäytön maksut yhteensä 537 €

Rakennusluvan hinta yhteensä 1853 €.


Maksun alentaminen

Enintään kaksiasuntoisen uuden asuinrakennuksen osalta voidaan lupamaksua alentaa 20 % luvan perus- ja kokonaisalan mukaisesta maksusta, kun lupahakemus on jätetty vaadittavine liitteineen rakennusvalvontaan 1.11. - 31.1. välisenä aikana. Alennusta ei myönnetä maankäytön maksuista eli rakennuspaikan merkitsemisestä ja sijaintikatselmuksesta.


Palvelutaksa

Rakennusvalvonnan palvelutaksan mukaiset maksut peritään tehtävistä tai toimenpiteistä, jotka eivät varsinaisesti liity luvan varaisen rakentamisen valvontaan, mutta joita rakennusvalvonta suorittaa asiakkaan tilauksesta. Palvelutaksassa määritellään myös arkisto- ja kopiointipalveluista perittävät maksut.

Maksun määräytyminen edellyttää, että tarkastukset ja tehtävät on asiakas kirjallisesti pyytänyt tai että ne perustuvat asiakkaan ja kaupungin väliseen sopimukseen. Palvelutaksan veloituksiin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Rakennusvalvonnan palvelutaksa 2017.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta