Suoraan sisältöön

Pääpiirustukset

Pääpiirustuksia ovat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Pääpiirustukset tulee toimittaa sähköiseen asiointipalveluun PDF-muodossa, nimeämisohjeen mukaan nimettynä. Mikäli hakemus toimitetaan paperisena, asiakirjat muutetaan rakennusvalvonnassa sähköiseen muotoon ja hakemus käsitellään sähköisessä asioinnissa.

Piirustusten on oltava merkinnöiltään ja esitystavaltaan riittävän laadukkaat. Ympäristministeriön asetuksessa ja ohjeessa määrätään, että piirustusten tulee olla esitystavaltaan selkeät ja noudattaa yleisesti käytössä olevaan hyvää piirustustapaa. Niissä säädetään kuinka piirustukset tulee laatia.

Suunnitelmien laatiminen kannatta jättää rakennusalan suunnittelijalle. Ammattilaisella piirustusten vaatimukset ovat tiedossa ja suunnitelmien laatiminen käy rutiinilla.

Kaikissa rakennuslupapiirustuksissa tulee olla nimiösivu. Nimiösivu on piirustuksen oikeassa reunassa ja sen alareunassa on nimiö. Nimiö täydennetään rakennuskohteen tiedoilla.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta