Suoraan sisältöön

Kaupungin rakennusjärjestys

1.1.2017 voimaan tullut Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys ohjaa rakentamista koko Jyväskylän alueella. Lakisääteisessä rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat rakentamista koskevat tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestyksen määräyksillä pyritään suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentamiseen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen, hyvän elinympäristön toteuttamiseen sekä mahdollisuuksien mukaan olevan rakennuskannan ja elinympäristön säilyttämiseen. Määräyksillä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.

Rakennusjärjestyksen tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva elin- ja toimintaympäristö ohjaamalla alueiden käytön suunnittelua ja rakentamista, jossa otetaan huomioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet. Tavoitteena on myös yhtenäistää rakentamisen ohjausta lähikuntien kanssa.

Kunnan rakennusjärjestyksestä löytyy tieto vaikkapa siitä, millainen lupa mihinkin rakennustoimenpiteeseen tarvitaan eli onko haettava esimerkiksi rakennuslupa tai toimenpidelupa vai tehtävä kirjallinen toimenpideilmoitus.

Rakennusjärjestys on veloituksetta nähtävillä internetistä.

Jyväskylän kaupungin rakennusjärjestys 1.1.2017 alkaen (pdf) (kunnallinen määräyskokoelma)

Vähäisistä toimenpiteistä ja ilmoitusmenettelyn käyttämisestä määrääminen-taulukko 1.1.2017 (pdf)


Jyväskylän kaupungin ja naapurikuntien rakennusjärjestykset

Jyväskylän kaupungin vanha rakennusjärjestys (voimassa 31.12.2008 asti)
Korpilahden kunnan vanha rakennusjärjestys (voimassa 31.12.2008 asti)
Jyväskylän maalaiskunnan vanha rakennusjärjestys (voimassa 31.12.2008 asti)
Petäjäveden kunnan rakennusjärjestys
Muuramen kunnan rakennusjärjestys

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta