Suoraan sisältöön

Vastaavat työnjohtajat

Hankkeeseen, joka edellyttää rakennuslupaa, on oltava rakennustyötä johtava vastaava työnjohtaja. Toimenpidelupaa edellyttävässä työssä vastaava työnjohtaja tarvitaan silloin, kun se on kohteen käytön aikaisen turvallisuuden tai terveellisyyden liittyvien syiden tai maiseman ja ympäristökohtien takia välttämätöntä.

Vastaavan työnjohtaja vastaa rakennustyön kokonaisuudesta sekä laadusta ja, että rakennustyö toteutetaan myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja, että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään työmaalla ajan tasalla. Vastaavan työnjohtajan huolehtii, että työmaalla on käytettävissä hyväksytyt pääpiirustukset, tarvittavat erityissuunnitelmat ja tarkastusasiakirjat ja, että tarvittavat viranomaiskatselmukset pidetään ja tarkastukset sekä toimenpiteet tehdään asianmukaisissa työvaiheissa. Myös riskien ja haittojen kartoitus ennen rakennustyön aloittamista ja mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtyminen puutteiden tai virheiden johdosta kuuluu vastaavan työnjohtajan tehtäviin.

Lisäksi vastaavan työnjohtaja tulee pitää varmistaa, että rakennustyössä on rakennustyön vaativuuden edellyttämä erityisalan työnjohtaja, joka hoitaa hänelle säädetyt tehtävät. Ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteistojen rakentamisesta vastaavat työnjohtajat vaaditaan rakennuslupaa edellyttävissä hankkeissa tai silloin, kun rakennustyö on kyseisiltä osin vaativa. Erityisalan työnjohtajat edellytetään rakennuslupapäätöksessä. Rakennuslupaviranomainen on voi myös aloituskokouksessa tai rakennustyön aikana erityisestä syystä määrätä, että hankkeessa on oltava myös muiden erityisalojen työnjohtajia.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta