Suoraan sisältöön

Rekisteriselosteet

Henkilötietolaki (22.4.1999/523) tuli voimaan 1.6.1999. Sen keskeisiin periaatteisiin kuuluu, että jokaisella tulee olla mahdollisuus tietää itseään koskevien tietojen käsittelystä. Henkilötietolain mukaan rekisterin pitäjän tulee laatia ja pitää jokaisen saatavilla rekisteriseloste kaikista henkilörekistereistä. Rekisteriselosteella tulee olla lisäksi kuvaus rekisterien suojauksen periaatteista. Selosteet sisältyvät kuntarekisteriin/Xcityn rekisteriselostuksen rekisteriin.

 

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta