Suoraan sisältöön

Uudet määräykset ja tulkinnat

Maalämpökaivojen ja lämmönkeruuputkien luvanvaraisuus

11.1.2013
Maanlämpökaivojen poraaminen on luvanvarainen toimenpide. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutoksella (astunut voimaan 1.5.2011) pyritään lisäämään suunnitelmallisuutta maalämmön hyödyntämiseen. Asetuksen muutoksella tähdätään lämpökaivojen poraamisen ja lämmönkeruuputkistojen asentamisen laadun paranemiseen ammattitaitoisemman toteutuksen myötä. Asetuksen muutos ehkäisee lämpökaivoihin liittyviä ympäristö- ja toimintaongelmia ja edistää oikein toteutettua ja laadukasta rakentamistapaa. Asiasta lisää...

Betonirakenteiden ankkurointi

13.4.2012
Rakennusvalvonta haluaa kiinnittää rakennesuunnittelijoiden ja rakentajien huomiota betonirakenteiden kiinnikkeisiin. Kantavan tai jäykistävän rakenteen osana toimivien tai muuten turvallisuuden kannalta tärkeiden betonirakenteiden kiinnikkeiden kelpoisuus tulee aina osoittaa. Asiasta lisää...

Palokatkot

13.4.2012
Rakennusvalvonta ohjeistaa palokatkojen määräyskelpoisuudesta ja merkinnöistä suunnitelmiin. Asiasta lisää...

Uusi korkeusjärjestelmä käyttöön Jyväskylässä

1.3.2011
Jyväskylän kaupunki siirtyy 28.3.2011 kartta- ja paikkatietotuotannossa uuden valtakunnallisen N2000-korkeusjärjestelmän käyttöön. Uuteen korkeusjärjestelmään siirtyminen aiheuttaa muutoksia myös rakennuslupa-asiakirjoihin. Asiasta lisää...

Huoneistokohtaiset vesimittarit pakollisiksi 3.1.2011 alkaen

9.12.2010
Päätöksellä muutetaan kiineistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista 24.1.2001 annetun ympäristöministeriön asetuksen kohta 2.4.2 (Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D1, 2010). Asiasta lisää...

Rakentamisen energiamääräykset tiukentuivat

3.2.2010
Uusien rakennusten energiamääräykset tiukentuivat, kun Suomen rakentamismääräyskokoelman osat C3, D2 ja D3 muuttuivat 1.1.2010 alkaen. Muuttuneet määräykset ohjaavat rakennusten lämmöneristystä, energiatehokkuutta sekä sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa. Asiasta lisää...

Palovaroitinsäädökset ja niiden tulkintoja

14.1.2010
Palovaroittimia koskevat säädökset ovat uusiutuneet. E1 muutos koskee 1.2.2009 tai sen jälkeen haettuja rakennuslupia. Valtioneuvoston sekä sisäasianministeriön asetukset astuvat voimaan 1.1.2010. Asiasta lisää...

Rakentamismääräykset eurokoodeiksi

19.3.2008
Ympäristöministeriön rakennusten rakenteellista turvallisuutta koskeva ohjeistus muuttuu. Kansalliset rakentamismääräyskokoelmat korvataan uusilla eurokoodeilla. Asiasta lisää.

Energiatodistus luokittelee rakennukset

11.2.2008
Rakentamisen energiamääräyksiin tuli pieni kiristys tämän vuoden alusta. Vuoden vaihteen jälkeen rakennuslupaa uusille rakennuksille hakeneet saavat liittää hakemukseen aiempien liitteiden lisäksi myös energiaselvityksen. Asiasta lisää.

Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, uudet määräykset ja ohjeet

11.12.2007
Ympäristöministeriön uusi asetus (RakMk E3) tähtää asumisen paloturvallisuuden parantamiseen.
E3: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=75647

Rakennusten energiankulutus tarkastelun alle

3.10.2007
Rakennuksen energiatodistus otetaan käyttöön vuoden 2008 alussa uutta rakennusta rakennettaessa. Olemassa oleville rakennuksille tarvitaan energiatodistus myynnin tai vuokrauksen yhteydessä vuoden 2009 alusta lähtien. Asiasta lisää.

Uusia rakentamismääräyksiä voimaan 1.10.2007 sekä 1.1.2008

4.10.2007
Uusitut rakentamismääräyskokoelman osat, jotka ovat tulleet voimaan 1.10.2007:
B5: http://www.finlex.fi/data/normit/29917-B5_Kevytbe_150807.pdf
B8: http://www.finlex.fi/data/normit/29521-B8_Tiilirakenteet_270907.pdf

Rakennusten lämmöneristyksestä ja energiatehokkuudesta on julkaistu uusia rakentamismääräyksiä, jotka tulevat voimaan 1.1.2008

4.10.2007
Uusitut rakentamismääräyskokoelman osat, jotka tulevat voimaan 1.1.2008:
C3: http://www.finlex.fi/data/normit/34163-C3-2010_suomi_221208.pdf
D1: http://www.finlex.fi/data/normit/28208-D1_2007.pdf
D3: http://www.finlex.fi/data/normit/34165-D3-2010_suomi_22-12-2008.pdf
D5: http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607-suomi.pdf

Tonttien pintavedet hallintaan

26.1.2007
Pientalojen pintavesien johtamisessa ilmenneiden ongelmien takia rakennusvalvonta kiinnittää tarkempaa huomiota jo lupavaiheessa pintavesien johtamisen suunnitteluun. Asiasta lisää.

Pätevyysvaatimuksia tarkennettu ja riskirakennuksia kartoitettu.

31.1.2007
Jyväskylä -lehdessä julkaistut artikkelit: Kattoromahduksia estetään ennakolta sekä vaativissa hankkeissa uudet pätevyysvaatimukset. Asiasta lisää.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta