Suoraan sisältöön

Huoneistokohtaiset vesimittarit pakollisiksi 3.1.2011 alkaen

Ympäristöministeriö on vahvistanut 9.11.2010 asetuksella huoneistokohtaiset vesimittarit pakollisiksi 3.1.2011 alkaen.

Määräys koskee uutta kiinteistöä, jossa on useampi kuin yksi huoneisto. Kiinteistössä voi olla mm. asuin-, liike- ja toimistohuoneistoja, joissa on kyettävä huoneistokohtaisesti seuraamaan lämpimän ja kylmän veden kulutusta. Vesimittareiden tulee olla sellaiset, että todellinen vedenkulutus voidaan määrätä vastikkeen tai vuokran maksuperusteeksi. Pakolliset vesimittarit asennetaan ensisijassa kiinteistöjen eikä vesihuoltolaitosten tarpeita varten.

Useampi kuin yksi huoneisto on esimerkiksi omakotitalossa, jossa on sivuasunto, omakotitaloissa ja loma-asunnoissa, joita samalla rakennuspaikalla on yksi useampi, rivi- ja kerrostalojen huoneistot sekä eri väestöryhmille tarkoitetut huoneistot asuntoloissa tai palvelutaloissa, joissa asumiskuluista huolehditaan huoneistokohtaista vastiketta tai vuokraa maksamalla. Määräyksen tarkoittamia huoneistoja ei yleensä ole hoitolaitoksissa, joissa asuminen tai oleskelu perustuu hoitomaksuun ja hoitosuhteeseen. Useampi kuin yksi huoneisto on usein esimerkiksi kauppakeskusrakennuksissa sekä liike- ja toimistorakennuksissa.

Ympäristöministeriö on tiedottanut uudesta määräyksestä valtakunnallisesti 9.11.2010: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=369588&lan=fi

Päätöksellä muutetaan kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista 24.1.2007 annetun ympäristöministeriön asetuksen kohta 2.4.2 (Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D1, 2010 http://www.finlex.fi/data/normit/36380-D1_2010.pdf ).

Uutta määräystä tulee soveltaa rakennuslupahakemuksiin, jotka kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle kirjataan saapuneiksi 3.1.2011 tai jotka kirjataan em. ajankohdan jälkeen. Määräyksen täyttyminen voidaan osoittaa esimerkiksi rakennuslupahakemuksen pääpiirustusten pohjapiirustuksessa kirjallisella tekstillä: ”Rakennus varustetaan huoneistokohtaisilla huoneistoon tulevan lämpimän ja kylmän veden mittaavilla vesimittareilla Srmk, osa D1, 2010, mukaisesti”.

Huoneistokohtaisten vesimittareiden työmaavalvonta kuuluu rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja kvv-työnjohtajalle.

Rakennusten korjaaminen

Määräystä huoneistokohtaisista vesimittareista ei sovelleta korjausrakentamisessa, ei esimerkiksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden kokonaisvaltaisessa muutos- ja korjaustyössä. Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan vesimittarit säädettäneen myöhemmin pakollisiksi myös korjausrakentamisessa laajojen putkiremonttien yhteydessä. Asia käsitellään korjausrakentamisen energiatehokkuutta koskevien määräysten valmistelun yhteydessä.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta