Suoraan sisältöön

RIVI - JA KERROSTALOTONTIT

Jyväskylän kaupunki tarjoaa monipuolisesti rivi- ja kerrostalotontteja eri puolilta kaupunkia. Rivi- ja kerrostalotontteja haetaan rivi- ja kerrostalotonttihakemuksella. Tontit varataan 6-12 kuukaudeksi, vuoden varausmaksu on 1% tontin myyntihinnasta.


Vapaana olevat rivi-ja kerrostalotontit

Korteniitty - AP-4 tontit

Korteniityn alueelta on vapautunut haettavaksi neljä kytkettyä pientalotonttia. Kaikki neljä tonttia luovutetaan yhdelle toimijalle/4 rakentajan ryhmälle. Tontteja ei luovuteta yksittäin. Alueelle on laadittu erilliset rakentamistapaohjeet, joita tulee noudattaa rakennuksia sekä piha- ja pysäköintialueita suunniteltaessa. Rakennusten suunnittelua tullaan ohjaamaan kaupungin nimittämän ohjausryhmän toimesta.

Lisätietoja tonteista: KORTENIITTY


Uudet kerros- ja rivitalotontit 2018

Kevät 2018 - hakuaika 28.5.-8.6.2018

  • Mannisenmäki, 4 AK-tonttia, tontit varataan lähtökohtaisesti kolmelle toimijalle siten, että korttelin 93 tontit 1 ja 2 varataan yhdelle toimijalle ja korttelin 95 tontit 1 ja 2 kahdelle eri toimijalle. Tarkemmat ohjeet tonttiesitteessä.

Tonttiesite - Mannisenmäki
Asemakaavamääräykset - Mannisenmäki
Rakentamistapaohjeet - Mannisenmäki
Tonttihakemus

  • Kaunisharju, yksi omarantainen rivitalotontti, tontti luovutetaan suljetun tarjouskilpailun perusteella eniten tarjoavalle. Tontinpohjahinta on 106 000 euroa. Tarkemmat ohjeet tonttiesitteessä.

Tonttiesite - Kaunisharju
Asemakaavamääräykset - Kaunisharju
Tarjouslomake

  • Korteniitty, kaksi AR-tonttia, tontit luovutetaan kahdelle eri toimijalle. Mikäli haetaan kumpaakin tonttia, tulee tontit laittaa hakemukseen mieluisuusjärjestykseen. Tarvittaessa tontin saajat arvotaan. Tarkemmat ohjeet tonttiesitteessä.

Tonttiesite - Korteniitty
Asemakaavamääräykset - Korteniitty
Tonttihakemus

Syksy 2018

  • Tikanranta, kerros- ja rivitalotontteja, mikäli vireillä oleva kaavamuutos saa lainvoiman
  • Kauramäki, kerros- ja rivitalotontteja

Tarkemmat hakuajat sekä tonttien jakotapa ilmoitetaan lähempänä hakuaikaa.


Lisätietoja rivi- ja kerrostalotonteista:

Maankäyttöinsinööri
Piia Sipinen, p. (014) 266 8695

Maankäyttöteknikko
Teppo Nikkilä, p. (014) 266 5070

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta