Suoraan sisältöön
Tekstiversio
| Haku

PUISTOT JA KULTTUURIYMPÄRISTÖT

Jyväskylässä on luonnonmukaisten metsien ja virkistysalueiden lisäksi vajaa 200 hehtaaria hoidettuja puistoja. Tärkeitä virkistysympäristöjä ovat myös monet vakiintuneet rakennetut kulttuuriympäristöt pihoineen ja puistoineen.

Hoidettuja puistoja ovat mm. edustuspuistot, leikkipuistot, oleskelupuistot, koirapuistot ja skeittipuistot.

Merkittäviä kulttuuriympäristöjä, joilla on erityistä arvoa myös virkistyksen kannalta, ovat mm. Harju, Seminaarinmäki, Viitaniemi, Naissaari ja Säynätsalon kunnantalon miljöö.

Uusia puistoja rakennetaan kaupungin laajentuessa ja maankäytön muuttuessa. Merkittäviä uusia puistoalueita on syntymässä tulevaisuudessa mm. Kankaan alueelle. Vireillä olevista yksittäisten puistojen suunnitelmista löytyy tietoa täältä.

Alla on linkkejä, joiden kautta löytyy tarkempaa tietoa kaupungin puistoista ja kulttuuriympäristöistä. Osin ylläpitäjänä alueilla voi olla myös joku muu taho kuin kaupunki (esim. Seminaarinmäen tai Mattilanniemen alueella).

Jyväskylän puistoja
Sivuilta löytyy tietoa Jyväskylän Liikenne ja viheralueet -yksikön hoitamista puistoista. Mm. seuraavista puistoista löytyy sivun kautta tarkemmat kuvaukset: Asemapuisto, Cygnaeuksenpuisto, Harju, Kirkkopuisto, Lounaispuisto, Mattilanniemi, Viitaniemi, Alppiruusupuisto ja Naissaari.

Jyväskylän leikkipuistot
Sivulta löytyy tietoa leikkipuistoista, joita pitää yllä kaupungin Liikenne ja viheralueet -yksikkö. Muutamia leikkipuistoja hoitavat myös asukasyhdistykset.

Jyväskylän koirapuistot ja muut koirille tarkoitetut palvelut

Jyväskylän skeittipuistot

Kehä Vihreä
Jyväskylän keskustan viheralueiden kokonaisuus on nimetty Kehä Vihreäksi. Tätä kaupungin keskuspuistoa on tarkoitus kehittää yhä viihtyisämmäksi. Asukkaita osallistetaan kehittämisessä, alueen tunnettuutta halutaan parantaa ja aktivoida erilaisia tahoja yhteistyöhön.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Museoviraston ylläpitämä kohdeluettelo.

Opastetut teemareitit
Kaupungista löytyy valmiita opastettuja teemareittejä, joista monet liittyvät puistoihin ja kulttuuriympäristöihin. Näitä ovat mm:

Copyright © 2018 Jyväskylän kaupunki. Sivun alkuun