Suoraan sisältöön

HAAPANIEMI I KAAVA-ALUEEN KATUJEN KAARITIE JA TAAVETINTIE SEKÄ KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN J1, J2 JA J3 KATUSUUNNITELMAT

Haapaniemen alue on osa Vaajakosken taajamaa. Haapaniemi I kaava-alue käsittää niemekkeen keski- ja eteläosat ja sijaitsee Haapaniemen itälaidalla Haapaniementien, Taavetintien ja Noukanniementien rajaamalla alueella Päijänteen rannassa. Haapaniemen eteläosiin johtaa yksi väylä, Haapaniementie, joka on yleinen tie. Haapaniemessä asuu noin 1000 henkilöä tällä hetkellä ja Vaajakosken keskustaan on matkaa noin 2,5 kilometriä.

Kaava-alue on pieneltä osin istutettua omakotitonttimaata, mutta pääasiassa sankkaa havupuu-valtaista sekametsää järven rantaan asti. Eteläosa alueesta on vanhaa peltoa. Maastosta löytyy monia avokallioita aina pienten maastokumpareiden päältä ja rannan jyrkimmistä rinteistä. Suurimmaksi osaksi peruskallio on kuitenkin yli kahden metrin syvyydessä. Kaava-alueen keskellä on pitkä loiva notkelma, jossa maaperä on kosteaa silttiä.

Haapaniemi I alueelle on suunniteltu tässä yhteydessä Kaaritie ja Taavetintie nimiset kadut, jotka sijaitsevat kaava-alueen pohjoisosassa. Molemmat kadut ovat päättyviä asuntokatuja. Taavetintie liittyy Haapanimentiehen ja on noin 340 metriä pitkä. Taavetintie rakennetaan uudelleen pääosin olemassa olevan väylän päälle. Kaaritien pituus on 300 metriä. Molempien katujen päästä jatkuu kevyen liikenteen yhteydet viheralueille. Taavetintiellä on sen alkuosalla Kaaritien liittymään asti 3,5 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Kaaritiellä on koko sen osuudella myös ajoradasta korotettu 3, 5 metriä leveä kevyen liikenteen väylä. Molempien katujen ajoratojen leveys on 5,5 metriä ja ajoradat varustetaan yliajettavilla 8 cm korkeilla reunakivillä. Ajoradat ja kevyen liikenteen väylät päällystetään asfalttibetonilla.

Taavetintien ja Kaaritien korkeusasema noudattaa pääosin nykyistä maanpintaa. Katujen kaltevuudet ovat yksipuoleisesti kaltevia maastonmuotojen mukaisesti. Katujen hulevedet kerätään hulevesiviemäreihin, jotka puretaan maastoon. Kadut ja kevyen liikenteen väylät valaistaan ja luiskat nurmetetaan.

Kaaritien ja Taavetintien katujen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi heinäkuun alussa. kaupunkirakennepalveluiden yhdyskuntatekniikan investointien budjetissa katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiseen on varattu yhteensä 400000 euroa. Lisäksi tulevat vesihuollon toteuttamiskustannukset.

Suunnitelmat olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 31.3. – 14.4.2009.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh (014) 625 480

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Pituusleikkaus Kaaritie (pdf)

Asemapiirustus Kaaritie, Taavetintie ja kevyen liikenteen väylät (pdf)

Asemapiirustus kevyen liikenteen väylä J1 (pdf)

Pituusleikkaukset kevyen liikenteen väylät J1, J2 ja J3 (pdf)

Pituusleikkaus Taavetintie (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta