Suoraan sisältöön

VESILAITOKSENTIEN JA VESILAITOKSENKUJAN KATUSUUNNITELMAT

Kohde sijaitsee Kaunisharjun kaava-alueen eteläpuolella Janakanlahdessa Leppäveden rannalla. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Rajaharjuntien tontteihin, idässä Yläkosken puistoalueeseen sekä osittain Janakan vesilaitokseen, lännessä Leppävedentiehen ja etelässä Leppäveteen. Alueelle on kaavoitettu pientalovaltainen asuinalue.

Alue on maastoltaan vanhaa peltoa, osittain metsää ja alkuosa Vesilaitoksentiestä vanhaa tienpohjaa. Vesilaitoksentien varressa sijaitsee nykyisellään muutama vanha rakennus ja nykyisen tien päässä Janakan vesilaitos. Vesilaitoksentien alkuosa kadusta kulkee osaksi vanhan tiepohjan kohdalla ja loppuosa kadusta on rakentamatonta metsäaluetta. Vesilaitoksenkuja on rakentamatonta ranta-aluetta, joka on osittain vanhaa peltoa.

Vesilaitoksentien alkuosa on suunniteltu ja rakennettu. Uusi katu jatkuu asfaltoituna ja reunakivellisenä nykyisen Vesilaitoksentien päästä Janakan vesilaitokselle asti. Ajoradan leveys on 5,50 m ja sen rinnalla kulkee korotettu 3,00 m levyinen kevyen liikenteen väylä. Janakan vesilaitokselta eteenpäin katu jatkuu 5,50m levyisenä avo-ojallisena poikkileikkauksena ja kadun päähän on suunniteltu kääntöpaikka. Vesilaitoksenkuja on asfaltoitu avo-ojallinen tonttikatu, jonka leveys on 4,50 m. Vesilaitoksenkujan päähän on suunniteltu kääntöpaikka.

Kadut ja kevyen liikenteen väylät valaistaan Leppävedentien risteyksestä lähtien sekä katujen reuna-alueet nurmetetaan.

Katujen suunniteltu korkeusasema on nykyistä maanpintaa hieman ylempänä. Katujen kuivatus hoidetaan keräämällä sadevedet avo-ojista hulevesikaivojen avulla hulevesiviemäriin. Hulevedet puretaan Vesilaitoksenkujan päästä hulevesiviemäriä pitkin maastoon. Vesilaitoksentien osalta hulevedet puretaan maastoon kaavassa merkityn ohjeellisen kevyenliikenteenväylän päästä hulevesiviemäriä pitkin maastoon.

Vesilaitoksen alueen katujen rakentaminen on suunniteltu alkavaksi alkuvuodesta 2009. Kadunrakennuskustannuksiin on varattu Kaupunkirakennepalvelujen Yhdyskuntatekniikan investoinnin budjetissa katujen ensimmäisen vaiheen osalta 210 000 euroa, lisäksi tulevat vesihuollon toteuttamiskustannukset.

Suunnitelmat olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa20.1. – 3.2.2009.

Kartta (pdf)

Tyyppipoikkileikkaus (pdf)

Pituusleikkaus Vesilaitoksentie (pdf)

Pituusleikkaus Vesilaitoksenkuja (pdf)

Lisätiedot suunnittelurakennusmestari Matti Kyrönlahti, puh 040 588 2796

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta