Suoraan sisältöön

KELJONKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS VÄLILLÄ RAVILANKUJA - VÄLIKUJA

Keljonkadun parannettava katuosuus sijaitsee Kukkumäen kaupunginosassa noin kolmen kilometrin päässä kaupungin keskustasta lounaaseen. Keljonkatu on kokoojakatu, josta puuttuu kevyen liikenteen väylä välillä Ravilankuja - Välikuja. Katuosuudella on myös kantavuuspuutteita. Kuivatus on hoidettu avo-ojin.

Katualueen leveys on 15 metriä, kadun asfalttipäällysteisen ajoradan leveys reunatuesta reunatukeen on 6,5 metriä, korotetun kevyen liikenteen väylän päällysteleveys on 3,0 metriä. Rantakujan liittymän kohdalle rakennetaan korotettu suojatie. Kadun pintakuivatus hoidetaan hulevesiviemäreillä. Osa hulevesistä johdetaan Rantakujan viereiseen laskuojaan ja osa Myllylampeen. Kadun vierialueet nurmetetaan. Kadun valaistus säilyy nykyisellään. Keljonkatu kuuluu 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Tarvittavat muutostyöt voidaan toteuttaa voimassa olevan asemakaavan mukaisella katualueella.

Keljonkadun saneerauksen arvioidut kustannukset ovat noin 140 000 euroa. Lisäksi tulevat mahdolliset kaukolämpöverkon toteuttamiskustannukset, vesihuollon saneeraustarvetta ko. osuudella ei ole. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuonna 2009.

Suunnitelma olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 14.4. – 28.4.2009.

Lisätiedot rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh (014) 625 481

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta