Suoraan sisältöön

KRAMSUNKADUN JA KESKUSSAIRAALANTIEN KATUSUUNNITELMIEN MUUTOS KRAMSUNKADUN LIITTYMÄN KOHDALLA

Keskussairaalantien ylittävä suojatie yliopiston liikuntatieteellisen laitoksen ja Kramsunkadun kohdalla sijaitsee opiskelijoiden ja koululaisten käyttämällä erittäin vilkkaasti liikennöidyllä koulureitillä. Keskussairaalantien keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä Kramsunkadun kohdalla on noin 12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suurien liikennemäärien ja autojen usein kovan vauhdin vuoksi suojatien ylittäminen koetaan yleisesti erittäin turvattomaksi. Varsinkin pienten koululaisten vanhemmat ovat olleet huolissaan lastensa turvallisuudesta. Suojatien turvattomuuteen on kiinnitetty huomiota myös yliopiston teettämässä turvallisuussuunnitelmassa.

Suojatien turvallisuuden parantamiseksi se on suunniteltu varustettavaksi liikennevalo-ohjauksella. Samalla liikenneympäristöä selkeytetään siirtämällä yliopiston tonttiliittymä Kramsunkadun liittymän vastakkaiselle puolelle. Näin Keskussairaalantielle saadaan rakennettua vasemmalle kääntyvät kaistat Mattilankadun ja yliopiston pihan suuntiin. Keskisaarekkeiden kohdalla ajoradan yksikaistaiset osuudet ovat leveydeltään 4,5 metriä.

Suojatien kohdalla keskisaarekkeen leveys on 4 metriä. Mattilankadulle ja yliopiston pihalle vasemmalle kääntymiskaistojen kohdalla sekä suoraan ajavien että vasemmalle kääntyvien kaistojen leveys on 3,5 metriä. Kevyen liikenteen väylien leveydet säilyvät nykyisellään. Keskussairaalantiellä käytetään upotettavaa luonnonkivestä tehtyä reunatukea, jonka korkeus on 12 cm.

Kramsunkadun liikennetila jäsennellään uudelleen osoittamalla pysäköinnille tarkoitetut alueet nykyistä selvemmin. Kramsunkadun ajoradan leveys on 6,5 metriä ja erotetaan pysäköintipaikoista yliajettavalla 6 cm korkealla betonisella reunatuella. Kramsunkadun liittymään Keskussairaalantielle rakennetaan myös 6 cm korkea luonnonkivinen reunatuki, joka osaltaan supistaa nykyisin laajaa liittymäaluetta pienimittakaavaisemmaksi.

Uudelleen rakennettavat katuosuudet ja kevyen liikenteen väylät päällystetään asfalttibetonilla. Katujen korkeusasemat säilyvät nykyisellään. Hulevedet kerätään nykyisiin hulevesikaivoihin ja – viemäreihin. Katuvalaistusta ei tarvitse muuttaa. Yliopiston liikuntatieteellisen laitoksen edessä katualueella olevia lipputankopylväitä siirretään pihaliittymän uuden sijainnin vuoksi. Liikennejärjestelyiden muutokset voidaan toteuttaa asemakaavan mukaisilla katualueilla.

Katusuunnitelman muutos on laadittu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Kadun ja liikennevalo-ohjauksen rakentamiskustannukset ovat arviolta noin 150 000 euroa. Yliopiston osuus kustannuksista on noin 6 000 euroa pihalle tulevien laatoitusten ja kiveyksien osalta.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 3. – 17.2.2009.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Katusuunnitelma (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh (014) 625 480

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta