Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2009 » Kumputien kevyen liikenteen väylä

Kumputien kevyen liikenteen väylä

Kohde sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Kumputien kevyen liikenteen väylän eteläosa liittyy Mutkatiehen ja pohjoisosa Janakantiehen. Kumputien kevyen liikenteen väylän päässä, Janakantien pohjoispuolella sijaitsee Janakan koulu. Kumputie rajoittuu suurimmaksi osaksi puistoon, mutta pohjoispuolella on neljätonttia, jotka rajautuvat Kumputiehen. Maapohja on hiekkamoreenipitoinen.

Janakan koulu sijaitsee Kumputien ja Janakantien risteyksessä. Kumputien uusi kevyen liikenteen väylä palvelee hyvin Janakan koulun oppilaita, jolloin nämä pääsevät Mutkatien ja Kumputien risteyksestä asti turvallisesti kulkemaan suunniteltua väylää pitkin koululle.

Kumputie on rakennettu ja asfaltoitu. Uusi kevyen liikenteen väylä rakennetaan korotettuna osittain vanhan Kumputien rakenteen päälle. Ajorata kavennetaan kuuteen metriin ja kevyen liikenteen väylän leveydeksi on suunniteltu kolme metriä. Väylät valaistaan sekä katujen reuna-alueet nurmetetaan.

Kadun suunniteltu korkeusasema on nykyistä Kumputien tasausta noin viisi senttimetriäylempänä. Katujen kuivatus hoidetaan keräämällä sadevedet avo-ojista hulevesikaivojen avulla hulevesiviemäriin. Hulevedet puretaan Janakantien ja Kumputien risteyksessä sijaitsevaan hulevesiviemäriin ja sitä pitkin maastoon.

Kumputien kevyen liikenteen väylän rakentaminen on suunniteltu alkavaksi keväällä 2009. Kadunrakennuskustannuksiin on katujen osalta 86 000 euroa, lisäksi tulevat vesihuollon toteuttamiskustannukset.

Suunnitelmat olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 24.2. - 10.3.2009.

Lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Matti Kyrönlahti puh. 040 588 2796

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kartta (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta