Suoraan sisältöön

KUOKKALANPELLON KADUT AURATIE, HÄMEENLAHDENTIE, ISOKATU, ISOKUJA, KARHITIE, SAHRA JA ÄESTIE

Saneerattavat kadut sijaitsevat Kuokkalanpellon kaupunginosassa noin kolme kilometriä kaupungin keskustasta itään. Suunnitelma käsittää otsikossa mainitut kadut kokonaisuudessaan lukuun ottamatta Isokatua ja Auratietä. Auratien osuus Isokadulta Rekitien suuntaan on saneerattu jo aikaisemmin, Isokatu saneerataan tässä yhteydessä välillä Hämeenlahdentie – Auratie. Isokatu, Karhitie ja Äestien alkuosa ovat tyypiltään kokoojakatumaisia, muut kadut asuntokatuja. Sorapintaisten katujen rakenteissa on routavaurioita ja kantavuuspuutteita. Pääosin avo-ojin hoidettu kuivatus toimii paikoitellen huonosti.

Alueella voimassa olevan asemakaavan mukainen katualueen leveys vaihtelee katukohtaisesti, Isokadun ja Äestien alkuosan katualueen leveys mahdollistaa kevyen liikenteen väylän rakentamisen. Isokadun, Karhitien ja Äestien alkuosan ajoradan päällystetty leveys on 5,5 metriä, muiden katujen päällystetty leveys on 4,5 metriä. Isokadulle ja Äestien alkuosalle rakennetaan korotettu kevyen liikenteen väylä, päällystetty leveys 3,0 metriä.

Kadun pintakuivatus hoidetaan edelleen pääosin avo-ojin. Auratiellä, Hämeenlahdentiellä ja Äestiellä kuivatus hoidetaan osittain hulevesikaivoilla, jotka liitetään nykyiseen hulevesijärjestelmään. Katujen vierialueet nurmetetaan ja katujen valaistus uusitaan. Saneerattavat kadut kuuluvat 30 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin.

Kuokkalanpellon katujen saneerauksen arvioidut kustannukset ovat noin 1 137000 euroa, kustannukset jakautuvat vuosille 2009-2011. Lisäksi tulevat kaukolämmön ja saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Vuonna 2009 on tarkoitus toteuttaa Auratien ja Isokadun saneeraus, johon investointiohjelmassa on varattu 419000 euron määräraha.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 26.5. – 9.6.2009. Suunnitelmaa esiteltiin 2.4.2009 järjestetyssä yleisötilaisuudessa, jossa esiin tulleiden kuivatusongelmien korjaaminen on otettusuunnitelmassa.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. 266 5114

Yleiskartta (pdf)

Auratie asemapiirustus plv 0 - 250 (pdf)

Auratie asemapiirustus plv 250 - 634 (pdf)

Auratie pituusleikkaus (pdf)

Hämeenlahdentie + jkpp asemapiirustus (pdf)

Hämeenlahdentie + jkpp pituusleikkaus (pdf)

Isokatu asemapiirustus (pdf)

Isokatu pituusleikkaus (pdf)

Isokuja + jkpp asemapiirustus (pdf)

Isokuja + jkpp pituusleikkaus (pdf)

Karhitie asemapiirustus (pdf)

Karhitie pituusleikkaus (pdf)

Sahra asemapiirustus (pdf)

Sahra pituusleikkaus (pdf)

Äestie asemapiirustus plv 251 - 555 (pdf)

Äestie pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta