Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2009 » Palokankaan teollisuusalueen laajennus

PALOKANKAAN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN KADUT YRITYSTIEN JATKE, METSÄPELLONTIE JA KOIVUPURONTIE

Palokankaan teollisuusalueen laajennuksen asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 20.08.2007. Laajennus käsittää Yritystien kadun jatkamisen ja uusien katujen Metsäpellontie ja Koivupurontie rakentamisen.

Suunnitelma-alue sijaitsee Jyväskylän kaupungin Palokankaan kaupunginosassa. Suunnitelma-alue rajoittuu pohjois- ja itäpuolelta entiseen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kunnanrajaan. Alueen länsipuolella, jossa laadittu katusuunnitelma liittyy nykyiseen Yritystiehen, sijaitsee Palokankaan nykyinen teollisuusalue.

Katusuunnitelmat pohjautuvat aikaisemmin laadittuihin esirakentamisen rakennussuunnitelmaan sekä katujen yleissuunnitelmaan. Katusuunnitelmat on laadittu tilanteeseen, jossa alueen esirakentaminen on jo tehty. Laajennettavan alueen kadut on suunniteltu mukaillen nykyistä teollisuusalueen katurakennetta. Rakennettavat kadut on suunniteltu erityisesti raskas liikenne sekä sen tilantarve huomioon ottaen. Suunnitelma-alueen alkupäässä on nykyisiä rakennettuja teollisuus- sekä asuinrakennustontteja. Laajennettavalle alueella tulee 5 uutta teollisuustonttia.

Katusuunnitelman yhteydessä alueelle on suunniteltu myös paineviemäri ja vesijohto. Alueelle rakennetaan myös kaukolämpö. Katuvalaistus rakennetaan erillisen suunnitelman mukaisesti.

Yritystien, Metsäpellontie sekä Koivupurontien ajoradan päällysteleveydeksi on suunniteltu 8,0 metriä, kadun kokonaisleveys on 8,5 metriä. Poikkileikkaus on reunatueton. Koivupurontien päähän on suunniteltu kääntöpaikka, jonka halkaisija on 23,5 metriä. Metsäpellontien päähän suunnitellun kääntöpaikan levein kohta on 19 metriä. Koivupurontien kääntöpaikka on mitoitettu moduulirekalle ja Metsäpellontien kääntöpaikka kuorma-autolle.

Väylille tehdään uudet rakennekerrokset. Päällysteenä käytetään asfalttibetonia. Metsäpellon- sekä Yritystien osuudella päällysrakenne perustetaan osittain massanvaihdon alueelle. Koivupurontiellä kallioleikkauksessa päällysrakenne perustetaan irtilouhittuun alusrakenteeseen.

Katualueen pintakuivatus hoidetaan sivuojilla. Hulevedet johdetaan Yritystien, Metsäpellontien sekä Koivupurontien risteysalueelta laskuojan kautta nykyiseen avo-ojaan. Lisäksi alueelle on suunniteltu hulevesiviemäri. Hulevesiviemäriä rakennetaan korttelin 71 läpi Yritystien paalulle 165 ja se puretaan korttelin 70 viereen tehtävään laskuojaan.

Pysäköinti tapahtuu tonteilla. Alueelle ei ole suunniteltu kadunvarsipysäköintiä eikä erillisiä pysäköintialueita.

Katuvalaistus rakennetaan erillisen suunnitelman mukaisesti. Ympäristösuunnitelmaa alueelle ei laadita.

Alueen esirakentaminen on tarkoitus tehdä nyt keväällä 2009. Koivupurontiellä on 14 m korkea moreeni- ja kalliomäki, jonka massoja tarvitaan alueen esirakentamiseen ja Lutakon sataman täyttöihin. Varsinainen kadun- ja vesihuollonrakentaminen tehdään syksyllä. Kohde on vuoden 2009 investointiohjelmassa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 17.2. – 3.3.2009.

Lisätiedot: Kari Seuranen, puh (014) 625 220

Asemapiirros (pdf)

Pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus, Yritystie (pdf)

Pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus, Metsäpellontie (pdf)

Pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus, Koivupurontie (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta