Suoraan sisältöön

PALOKÄRJENTIEN KATUSUUNNITELMA

Kohde sijaitsee Jyväskylän keskustasta n. 6 km päässä Palokärjen asemakaava-alueen koillispuolella Palokärjentien ja Laukaantien välissä. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa luonnontilaiseen metsäalueeseen, idässä Laukaantiehen, lännessä Palokärjentiehen ja etelässä Kuormaajantien varressa olevaan teollisuustonttiin. Alueelle on kaavoitettu 4kpl teollisuus-, varasto- ja liikennerakennusten tontteja. Maapohja on hiekkapitoinen ja kaava-alue kuuluu vedenhankinnalle tärkeään pohjavesialueeseen.

Palokärjentien alkuosa on rakennettu, mutta valaisematon ja kadun loppuosa kulkee vanhaa tienpohjaa pitkin. Alueen alkuosalle on rakennettu muutamia teollisuusrakennuksia sekä uuden kääntöpaikan läheisyydessä sijaitsee voimalinja.

Palokärjentien alkuosa on suunniteltu, rakennettu sekä asfaltoitu. Uusi katu tulee jatkumaan asfaltoituna Palokärjentien kääntöpaikan päähän asti. Katu on suunniteltu 7,5/7,0 m leveänä avo-ojallisena poikkileikkauksena. Palokärjentie on päättyvä katu ja kadun päähän on suunniteltu kääntöpaikka, jonka leveys on 20 m.

Kadun liikenteen väylät valaistaan Kuormaajantien risteyksestä lähtien sekä katujen reuna-alueet nurmetetaan.

Katujen suunniteltu korkeusasema on nykyistä maanpintaa hieman ylempänä. Katujen kuivatus hoidetaan keräämällä sadevedet avo-ojista hulevesikaivojen avulla hulevesiviemäriin. Hulevedet puretaan Palokärjentien alkuosalla sijaitsevaan hulevesiviemäriin ja sitä pitkin maastoon.

Palokärjentien kadun rakentaminen on suunniteltu alkavaksi alkuvuodesta 2009. Kadunrakennuskustannuksiin on katujen osalta 86 000 euroa, lisäksi tulevat vesihuollon toteuttamiskustannukset.

Suunnitelmat olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 3.2. – 17.2.2009.

Kartta (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Lisätiedot: suunnittelurakennusmestari Matti Kyrönlahti, puh 040 588 2796

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta