Suoraan sisältöön

SÖTKÖNMUTKAN JA SÖTKÖNKUJAN KATUSUUNNITELMAT

Sötkönmutka ja Sötkönkuja sijaitsevat Palokassa Heikkilän alueella noin 10 kilometriä kaupungin keskustasta pohjoiseen. Sötkönmutka on Heikkiläntiehen liittyvä 240 metriä pitkä asuntokatu. Sötkönkuja on Sötkönmutkan ja Martikaisentien välillä oleva asuntokatu. Sötkönkujan puolivälissä on kevyen liikenteen väylä, joka katkaisee moottoriajoneuvoyhteyden Martikaisentien ja Sötkönmutkan välillä-. Kadut ovat sorapintaisia lukuun ottamatta Sötkönkujan 60 metrin osuutta Martikaisentien puoleisessa päässä. Katujen rakenteissa on routavaurioita.

Katualueen leveys on pääosin 10 metriä, Sötkönmutkan kääntöpaikalla ja Sötkönkujan eteläpäässä katualue on leveämpi. Katujen ajoradan päällystetty leveys on 5,0 metriä, kevyen liikenteen väylän päällystetty leveys on 3,0 metriä. Kadun pintakuivatus hoidetaan avo-ojin, hulevedet johdetaan Heikkiläntien ja Martikaisentien sivuojiin. Katujen vierialueet nurmetetaan, nykyisestä valaistuksesta hyödynnetään valaisinpylväät ja pylväsjalustat, valaisimet uusitaan. Sötkönmutka ja Sötkönkuja kuuluvat 40 km/h aluenopeusrajoituksen piiriin. Jyväskylän Energia uusii samalla vuonna 1969 rakennetut jätevesiviemärit ja vesijohdot.

Sötkönmutkan ja Sötkönkujan saneerauksen arvioidut kustannukset ovat noin 220 000 euroa. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Katujen saneeraus on tarkoitus aloittaa vuonna 2009, asfaltointi- ja viimeistelytyöt toteutetaan vuonna 2010.

Suunnitelma olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 15. – 29.9.2009.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva, puh. (014) 266 5114

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Pituusleikkaus Sötkönmutka (pdf)

Pituusleikkaus Sötkönkuja (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta