Suoraan sisältöön

TELKÄNTIEN KATUSUUNNITELMA

Telkäntie sijaitsee Halssilan kaupunginosassa noin 3 kilometriä kaupungin keskustasta itään. Katu on Vaajakoskentiehen liittyvä 140 metriä pitkä asuntokatu. Kadun alkuosa (70 metriä) on rakennettu 1970-luvun loppupuolella, loppuosa rakentamaton. Kadun rakenteessa on routavaurioita ja kantavuuspuutteita. Telkäntiellä ei nykyisin ole jalkakäytävää.

Katualueen leveys on 8 metriä, kadun ajoradan leveys reunatuesta reunatukeen on 4,5 metriä. Palvelutalon puoleiselle reunalle rakennetaan päällysteleveydeltään 2,0 metriä leveä jalkakäytävä välille Vaajakoskentie - Tavintie. Jalkakäytävä sijoittuu osittain katualueen ulkopuolelle kaupungin omistamalle palvelutalon tontille. Telkäntien päässä on 3,0 metriä leveä kevyen liikenteen yhteys Kivistönrannan puistoon. Kadun pintakuivatus hoidetaan hulevesikaivoilla, jotka liitetään nykyiseen hulevesijärjestelmään. Kadun vierialueet nurmetetaan. Kadun valaistus on uusittu vuonna 2007. Telkäntie kuuluu 30 km/h aluenopeusrajoituksen sekä aluepysäköintikiellon piiriin.

Telkäntien saneerauksen arvioidut kustannukset ovat noin 95000 euroa. Lisäksi tulevat saneerattavien vesihuoltolinjojen toteuttamiskustannukset. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuonna 2009.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 17. – 31.3.2009.

lisätiedot: rakennuttajainsinööri Ilpo Irva puh. (014) 625 481

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kaava (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta