Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Kadut ja liikenne » Kadut » Suunnittelu » Nähtävillä » 2009 » Vaajakoskentie välillä Itäsauma - Halssilanrinne

VAAJAKOSKENTIEN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS VÄLILLÄ ITÄSAUMA - HALSSILANRINNE

Vaajakoskentie on vilkkaimpia pääkatujamme. Keskimääräinen vuorokausiliikenne suunnittelualueella on välillä 12 300 – 17 600 ajoneuvoa. Vaajakoskentietä käyttävät paljon myös jalankulkijat ja pyöräilijät, joiden määrä on enimmillään lähempänä kaupungin keskustaa. Vaajakoskentiellä on nykyään 50 km/h:ssa nopeusrajoitus. Ajorata on leveä vaihdellen 9 – 11 metriin. Vaajakoskentien liikenne koetaan monella tavalla ongelmalliseksi eikä liikenneympäristö tue ajoneuvoliikenteelle asetettujen rajoitusten noudattamista.

Vaajakoskentien liikenteen rauhoittamiseksi on laadittu yleissuunnitelma vuonna 2007. Yleissuunnitelmassa hyödynnettiin vuonna 1999 laadittua Vaajakoskentien liikenteen rauhoittamisselvitystä, jossa katua tarkasteltiin Vaajakoskelle asti. Yleissuunnitelman tavoitteena oli Vaajakoskentien ajonopeuksien alentaminen, autoliikenteen vähentäminen ja kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen. Näiden toimenpiteiden myötä paranevat alueen liikenneturvallisuus ja asumisviihtyisyys. Yleissuunnitelmasta saatiin lausunnot sekä tiehallinnolta että poliisilta. Lausunnoissa todettiin, että nopeusrajoituksen alentamisen lisäksi tulee kadulle tehdä nopeusrajoitusta tukevia rakenteellisia toimenpiteitä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt Vaajakoskentien liikenteen rauhoittamisen yleissuunnitelman vuonna 2007.

Vaajakoskentien katusuunnitelman muutos noudattaa yleissuunnitelmassa esitettyjä toimenpide-ehdotuksia. Lähtökohtana on, että Vaajakoskentien nopeusrajoitus alennetaan 40 km/h:ssa Seppäläntien ja Tammitien välisellä osuudella. Koska Vaajakoskentietä ei voida vielä tällä hetkellä toteuttaa yleissuunnitelmassa esitetyssä laajuudessa, on katusuunnitelman muutoksessa esitetty rakennettavaksi pieniä nopeuksia hillitseviä ja kevyen liikenteen turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.

Katusuunnitelman muutos sisältää nopeusrajoituksen alentamisen 40 km/h:iin Seppäläntien ja Tammitien välisellä osuudella. Telkäntien ja Kärpänkujan liittymien yhteyteen rakennetaan suojatiesaarekkeet. Ajosuunnassa suojateiden eteen molemmista suunnista asennetaan tyynyhidasteet.

Majavankujan ja Aittokallion liittymien välissä sijaitsevan nykyisen suojatien eteen asennetaan myös tyynyhidasteet molemmista ajosuunnista.

Ilveskujan liittymän nykyistä linja-autopysäkkiä siirretään hieman kaupungin keskustan suuntaan, jotta liittymän yhteyteen voidaan rakentaa uusi suojatie keskisaarekkeineen. Samalla nykyinen suojatiesaareke Metsontien jatkeena poistetaan. Ilveskujan liittymän eteen Vaajakosken suunnasta rakennetaan myös keskisaareke. Ilveskujan ylittävä suojatie rakennetaan korotettuna.

Lokintien ja Halssilanrinteen liittymien välille rakennetaan keskisaareke, joka erottaa selkeästi eri suuntiin kulkevat liikennevirrat. Keskisaarekkeen yhteyteen asennetaan lisäksi tyynyhidasteet ja suojatie.

Kaikki toimenpiteet on suunniteltu siten, ettei nykyisiä reunatukilinjoja muuteta linja-autopysäkin siirtoa lukuun ottamatta. Toimenpiteet eivät muuta katujen korkeusasemia, valistusta tai hulevesien poisjohtamista. Toimenpiteet voidaan toteuttaa nykyisellä katualueella.

Vaajakoskentien liikenteen rauhoittamistoimenpiteiden toteuttaminen on ohjelmoitu yhdyskuntatekniikan investointien budjettiin tälle vuodelle. Katusuunnitelman muutoksessa esitettyjen toimenpiteiden rakentamiskustannukset ovat arviolta 85 000 euroa.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 3. – 17.2.2009.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Katu- ja liikenteenohjaussuunnitelma Kärpänkuja-Telkäntie (pdf)

Katu- ja liikenteenohjaussuunnitelma Majavankuja-Aittokalliontie (pdf)

Katu- ja liikenteenohjaussuunnitelma Ilveskuja-Halssilanrinne (pdf)

Nopeusrajoitukset (pdf)

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh (014) 625 480

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta