Suoraan sisältöön

VAAJATIEN JA MUTKATIEN KATUSUUNNITELMAN ALUSTAVA HYVÄKSYMINEN JA NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN

Saneerauskohteet sijaitsevat Tölskässä noin seitsemän kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Saneerauskohteitten suunnittelualue alkaa Kanervatien ja Vaajavirrantien risteyksestä, ulottuen Mutkatien risteykseen asti. Mutkatien saneeraus käsittää koko Mutkatien. Ensimmäisessä vaiheessa tulee saneerattavaksi Mutkatien osuus välillä Mutkatien ja Kumputien risteyksestä Vaajatien ja Mutkatien risteykseen. Kyseiseltä väliltä puuttuu jalkakäytävä kokonaan. Seuraavana vaiheena tulee saneeraukseen Vaajatien väli Kanervatien ja Vaajavirrantien risteyksestä Vaajatien ja Mutkatien risteykseen.

Alue on vanhaa kaava-aluetta, joka on rakennettu. Katualue on kauttaaltaan erittäin kapea. Tontit rajautuvat pääsääntöisesti Vaajatiehen tai Mutkatiehen. Mutkatien varressa sijaitsee nykyisellään pallokenttä. Mutkatiestä erkanee Kumputie, jonka päässä sijaitsee Janakan koulu. Mutkatielle rakennettava jalkakäytävä palvelee hyvin Janakan koulun oppilaita, jolloin Leppävedentien ja Vaajatien risteyksestä asti pääsee kulkemaan yhtenäistä jalankulkureittiä koululle.

Vaajatien ja Mutkatien alkuosa Kumputien risteykseen asti on suunniteltu 5,25 m leveänä reunatuellisena poikkileikkauksena, jonka rinnalla kulkee 1,5m leveä jalkakäytävä korotettuna. Mutkatien loppuosa on suunniteltu 5,00 m leveänä reunatuellisena katuna. Väylät valaistaan sekä katujen reuna-alueet nurmetetaan. Kadun suunniteltu korkeusasema on nykyistä Vaajatien tasausta hieman alempana. Maapohja on hiekkamoreenipitoinen. Kalliota ilmenee maaperätutkimusten perusteella Vaajatiellä sekä Mutkatiellä.

Katujen kuivatus hoidetaan keräämällä hulevedet reunakivien vierestä hulevesikaivojen avulla hulevesiviemäriin. Hulevedet puretaan Mutkatien osalta Vaajatien ja Mutkatien risteyksestä kaupungin puistoalueen läpi maastoon. Vaajatien osalta hulevedet puretaan Vaajatien ja Vaajavirrantien välillä sijaitsevaan hulevesiviemäriin sekä Vaajavirrantien hulevesiviemäriin.

Saneerauskohteitten rakentaminen on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2009. Kadunrakennuskustannukset on katujen osalta 426 000 euroa, lisäksi tulevat vesihuollon toteuttamiskustannukset.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 1.9 – 15.9.2009.

Lisätietoja: suunnittelurakennusmestari Matti Kyrönlahti, puh. (014) 266 5119

Asemapiirustus Vaajatie (pdf)

Pituusleikkaus Vaajatie (pdf)

Asemapiirustus Mutkatie (pdf)

Pituusleikkaus Mutkatie (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta