Suoraan sisältöön

VIHTORINKUJAN KATUSUUNNITELMA

Vihtorinkuja sijaitsee Haapaniemessä noin kolmen kilomtrin päässä Vaajakosken keskustasta. Vihtorinkuja on Noukanniementien poikkikatu.Vihtorinkuja on uusi tonttikatu, jonka varrelle on kaavoitettu uusia omakotitalo- ja rivitalotontteja.

Vihtorinkuja on noin 140 metriä pitkä katu, jonka päässä on kääntöpaikka. Katualueen leveys on 10 metriä. Ajoradan asfalttipäällysteen leveys on 4,5 metriä ja sorapäällysteisten pientareiden leveys on 0,25 metriä. Kadun alkuosalla paaluvälillä 0 – 50 on ajoradasta reunakivellä korotettu 2,25 m leveä asfalttipäällysteinen kevyen liikenteen väylä, joka jatkuu edelleen erillisenä kevyen liikenteen väylänä Oskarikujalle.

Kadun hulevedet kootaan avo-ojin hulevesiviemäriin, joka liitetään Lämmitäjäntien ja Nuokanniementien liittymän kohdalla nykyiseen hulevesiviemäriin. Kadulle rakennetaan katuvalaistus.

Vihtorinkujan rakentaminen on tarkoitus aloittaa vielä tämän vuoden syksyn aikana. Kadun rakenta-miskustannukset ovat arviolta noin 85 000 euroa, lisäksi tulevat vielä vesihuollon rakentamiskustannukset.

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa 7.7. – 21.7.2009.

Lisätiedot: rakennuttajainsinööri Timo Vuoriainen, puh (014) 266 5156

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Pituusleikkaus (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta