Suoraan sisältöön

Hupelin korttelileikkipuiston viherrakennussuunnitelma

Yhdyskuntatoimen katu- ja puisto-osastolla on teetetty Hupelin korttelipuiston viherrakennussuunnitelma. Suunnitelman on tehnyt Ympäristösuunnittelu Soini Haminasta.

Hupelin korttelileikkipuisto sijoittuu tulevan Proomutien ja Lammenkujan väliselle metsäalueelle. Kaavallisesti alue on puistoaluetta (VL) ja se on kaupungin omistuksessa.

Alue on pääosin mäntyvaltaista metsää, seassa joitakin yksittäisiä koivuja. Maasto nousee jyrkästi Lammenkujalta Proomutielle päin mentäessä, korkeudet vaihtelevat välillä 92 m – 105 m. Maasto laskee voimakkaasti itään ja kaakkoon kohti Hupelinlampea. Alueen pohjoispuolelle sijoittuu kaksi rakennettua pientalotonttia. Idässä on rakennettuja pientaloja. Proomutie on vielä suunnittelematta ja rakentamatta.

Korttelileikkipuisto sijoittuu suunnittelualueen tasaisimmalle kohdalle tulevan Proomutien läheisyyteen. Tällä sijoitusvaihtoehdolla leikkipuisto jää myös kauemmaksi pohjoispuolen rakennetuista tonteista. Leikkipuiston uudet maastonmuodot myötäilevät olemassa olevia maastonmuotoja niin, että täytöt ja maaleikkaukset on pystytty pitämään vähäisinä. Noin 60-70 cm korkealla pölliporraspengerryksellä leikkipuisto jakautuu kahteen päätasoon.

Leikkipuisto on osittain rajattu ympäröivästä metsäalueesta aidalla. Aita sijoittuu Proomutien varteen ja keinujen viereen. Huoltokäytävän alarinteen puolelle on sijoitettu yhtenäinen aita. Lisäksi aidalla rajataan leikkialuetta huoltokäytävää vasten.

Leikkipuistoon on sijoitettu kaksi keinua, joista toinen tavallisilla keinuistuimilla ja toinen pienten lasten turvaistuimilla varustettuna.

Pienempien lasten leikkialueelle on sijoitettu kaksi penkkiä ja roska-astiat. Alueella on hiekkalaatikko, kaksi jousieläintä ja yksi keinulauta kahdelle.

Alueelle sijoittuu myös isohko monitoimiteline, joka mahdollistaa kiipeilyn ja liukumisen.

Kaikki leikkivälineet, joiden putoamiskorkeus on yli 1 m, on sijoitettu turvasoralle. Muu alue on kivituhkapäällysteistä. Päällysteet on rajattu vaakapöllireunuksella (150 x 150 mm, kestopuu AB).

Leikkipuistossa on turvallinen perusvalaistus (korkeus 4 m).

Suunnitelmassa on esitetty huoltokäytävä Lammenkujalta leikkipuistoon. Käytävän leveys on 3 m ja se on valaistu.

Uutta kasvillisuutta ei istuteta. Olemassa olevaa metsäaluetta raivataan tarvittavilta osin puiston rakenteiden vaatimassa laajuudessa. Ympäröivä metsäalue siistitään rakentamisen yhteydessä.

Alueen hoitoluokka on A2.

Suunnitelma selosteineen jaetaan alueen läheisyydessä oleviin talouksiin ja he voivat jättää palautetta suunnitelman nähtävilläoloajan.

Suunnitelman mukaisen rakentamisen kustannusarvio on noin 90 000 €. Rakentamiseen on varaus yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa. Käytävää ei toteuteta kokonaisuudessaan vielä rakentamisen tässä vaiheessa.

Suunnitelmat olivatjulkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17, I kerros 5.1. – 20.1.2009.

Asemapiirros (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Sijaintipaikkakartta (pdf)lisätiedot rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 625 230

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta