Suoraan sisältöön

Ukonniemen korttelileikkipuiston viherrakennussuunnitelma

Yhdyskuntatoimen katu- ja puisto-osastolla on teetetty Ukonniemen korttelipuiston viherrakennussuunnitelma. Suunnitelman on tehnyt Ympäristösuunnittelu Soini Haminasta.

Ukonniemen korttelileikkipuisto sijoittuu Ukonmutkan ja Ritoniementien väliin jäävälle pientalotonttien viereiselle alueelle. Korttelileikkipuistoksi varattu alue on vanhaa savipohjaista peltomaata. Kaavallisesti alue on puistoaluetta (VL) ja se on kaupungin omistuksessa.

Korttelileikkipuistoa on suojattu pientalotonteille päin maastokumpareilla. Maastokumpareet toimivat melu- ja näköesteenä puu ja pensasryhmineen. Maastonmuotoilulla saadaan hyvä suojavyöhyke pientalotonteille. Sen lisäksi kumpareet lisäävät leikkipuiston käyttömahdollisuuksia toimien juoksutilana kesäaikaan ja talviliukumäkinä talviaikaan. Puistoalue myös maisemoituu vaihtelevalla pintaprofiilillaan paremmin asutusalueelle.

Korttelileikkipuiston toiminnoiksi on valittu monipuolisia, isommillekin lapsille haasteellisempia välineitä. Pienemmille puiston käyttäjille on sijoitettu kahden yksikön keinu turvaistuimineen, hiekkalaatikko ja kaksi jousikiikkua. Tilan keskelle sijoitettu monitoimiväline sopii 2-12 vuotiaiden käyttöön. Suuremmille lapsille on monitoimivälineen viereen suunniteltu perinteistä kiikkulautaa haastavampi ja liikunnallisempi monitoimikiikku. Toinen kahden yksikön keinu lautaistuimineen on sijoitettu käytävän toiselle puolelle suurempien lasten käyttöön. Keinun viereen on sijoitettu 3-16 vuotiaille lapsille suositeltu piruetti.

Varsinaisen leikkitilan keskelle on suunniteltu muovisella pystypöllireunuksella rajattu alue, joka jakautuu eri toimintojen kesken. Toimintoja ovat hiekkalaatikko, monitoimiväline ja jousikiikku. Pystypöllireunus toimii tässä myös käveltävänä tasapainotilana.

Keskitilan ympäri on jätetty kolmen metrin levyinen huoltoajoväylä. Isompien ja pienempien lasten keinutilat on sijoitettu alueen reunaan. Väliin jää sopiva vapaa tila talviliukumäelle ja vapaalle leikille.

Varsinaisen leikkialueen jatkeeksi on suunniteltu nurmipintainen pelikenttä, pinta-alaltaan n. 300 m2. Pelikentälle varattu alue on rajattu toiselta sivultaan puilla.

Suojakasvillisuutena on puuryhmien lisäksi käytetty pensasryhmiä, joita on sijoitettu maastokumpareiden muotoa myötäilemään ja korostamaan. Pientalotonttienvieressä on käytetty sekä korkeampia että matalampia puita tiiviimmän suojan aikaansaamiseksi.

Muu osa alueesta on leikattavaa nurmikkoa.

Leikkipuistoon on sijoitettu kahdeksan valaisinta, mallina sama valaisin kuin viereisellä kevyenliikenteen väylällä.

Alueen hoitoluokka on A2.

Suunnitelma selosteineen jaetaan alueen läheisyydessä oleviin talouksiin ja he voivat jättää palautetta suunnitelman nähtävilläoloajan.

Suunnitelman mukaisen rakentamisen kustannusarvio on noin 70 000 €. Rakentamiseen on varaus yhdyskuntatekniikan investointiohjelmassa.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17, I kerros 5.1. – 20.1.2009.

Asemapiirros (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Havainnekuva (pdf)

Havainnekuva (pdf)

Havainnekuva (pdf)

Havainnekuva (pdf)

lisätiedot rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 625 230

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta