Suoraan sisältöön

Osoitenumerointi

Kiinteistölle annetaan osoitenumero kiinteistön muodostuksen yhteydessä. Kaava-alueella olevat kadunnimet vahvistuvat asemakaavassa. Uudet kadunnimet otetaan käyttöön, kun asemakaavan toteutuminen alueella edistyy. Haja-asutusalueella olevien teiden nimet vahvistaa tonttituotanto.

Asemakaava-alueella parilliset osoitenumerot sijoitetaan kadun oikealle puolelle ja parittomat vasemmalle, numeroiden kasvusuuntaan nähden. Haja-asutusalueella numerot määräytyvät kiinteistön etäisyyden perusteella tien alkupisteestä lähtien siten, että etäisyyden metrimäärästä jätetään viimeinen numero pois.

Kadunnimen ja osoitenumeroinnin käyttöönotosta ilmoitetaan tarvittaessa kaikille asianosaisille ja viranomaisille kirjeellä ja sähköpostilla.

Osoitenumerokilvet kiinteistölle hankkii ja asentaa kiinteistön omistaja rakennusvalvonnan ohjeiden mukaisesti. Kadunnimikilvet hankkii ja asentaa Jyväskylän kaupunki.


Lisätietoja osoitenumeroinnista:
Juha Kantanen, p. (014) 266 5082
(tai sähköpostilla minna.takasaari(at)jkl.fi)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta