Suoraan sisältöön

RAKENNUKSEN PAIKANMERKINTÄ

Rakentamisen viranomaisvalvontaa hoitaa kaupungin rakennusvalvonta. Rakentamiselle tarvitaan pääsääntöisesti aina rakennuslupa. Rakennusluvasta ilmenee rakennustyön aikana suoritettavat katselmukset, joihin rakennuksen paikanmerkintä kuuluu.

Rakennuksen paikanmerkintä tehdään aina uudisrakennuksille sekä tapauskohtaisesti laajennuksille tms. rakennuslupapäätöksen niin vaatiessa.

Rakennuksen paikanmerkintä aloituskokousta varten

Rakennuksen paikanmerkintä suoritetaan rakennusluvan myöntämisen jälkeen, ennen aloituskokousta ja varsinaisen rakennustyön aloittamista. Paikanmerkinnässä tonttituotannon maastomittauspalvelu merkitsee tulevan rakennuksen paikan metsäkepeillä tontille. Paikka merkitään hyväksyttyjen rakennuslupapiirustusten mukaisesti. Myös korkeusasema merkitään tontilla sijaitsevaan kiinteään kohteeseen esim. puunrunkoon.

Tarkempi paikanmerkintä

Aloituskokouksen ja pintamaiden poistamisen jälkeen rakennuksen paikka merkitään tarkemmin lankapukkien avulla. Rakentajan tulee itse tehdä tontilleen tukevat ja hyvin säilyvät lankapukit metsäkeppien mukaisesti, jonka jälkeen tonttituotannon maastomittauspalvelu merkitsee rakennuksen tarkan paikan.

Ohje lankapukkien rakentamiseen (pdf)

Rakennuksen paikanmerkintä sekä tarkempi paikanmerkintä tulee tilata hyvissä ajoin palvelupiste Hannikaisesta, kuitenkin vähintää 5 työpäivää ennen haluttua aikaa.

Tilaukset:
Palvelupiste Hannikainen, p. (014) 266 0108

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta