Suoraan sisältöön

TONTIN HAKU

Kaupungin tontteja haetaan pääsääntöisesti erillisellä hakemuslomakkeella ja tontit jaetaan hakemusten perusteella. Hakemuslomakkeessa kysytään mm. nykyisiä asuinoloja; asuinneliöitä ja perheen kokoa, joiden perusteella tarkastellaan hakijan asunnontarvetta. Lomakkeessa tiedustellaan myös rakennushankkeen aloittamisajankohtaa sekä alustavaa kustannusarviota. Lisätietoihin voi merkitä esimerkiksi muuton paikkakunnalle, esteettömyystarpeet jne. Yksi hakemus per hakija/perhekunta. Hakijalle voidaan luovuttaa vain yksi tontti. Vajaasti täytettyjä hakemuksia ei voida ottaa tasavertaisina huomioon muiden hakemusten kanssa.

Hakemuslomakkeita on saatavilla Palvelupiste Hannikaisesta ja pdf-muodossa täältä ("Lomakkeita ja ohjeita"). Tontteja on mahdollista hakea myös sähköisesti vapaiden tonttien esittelypalvelun kautta (lukuunottamatta tarjouskilpailu tai arvontatontteja). Ohje sähköiseen tontin hakuun.

Hakijaksi hakemukseen tulee merkitä henkilö/henkilöt, joiden nimiin vuokrasopimus/kauppakirja halutaan tehtävän. Mikäli hakijoita on kaksi ja tontti halutaan ostaa/vuokrata muulla omistussuhteella kuin 1/2 ja 1/2, tulee hakemukseen merkitä haluttu omistussuhde.

Tonttien hakuaika alkaa aina kuukauden alussa ja päättyy kuukauden lopussa virka-aikaan mennessä, ellei toisin ole mainittu. Hakemukset käsitteellään hakuajan päätyttyä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan tonttipäätöksestä seuraavan kuukauden aikana postitse.

Osa tonteista luovutetaan myymällä ja osa on mahdollista joko ostaa tai vuokrata tontinvaraajan toiveiden mukaisesti. Mikäli tontista on esitetty sekä myyntihinta että vuosivuokra, on vuokraaminen tällöin mahdollista.

Kaupunki myy tontteja myös tarjouskilpailun perusteella tai kiinteällä hinnalla tontin saajan arpomalla. Tarjouksia tai hakemuksia arvontaan voi jättää yksi per hakija/perhekunta ja samalle tarjoajalle/arvontaan osallistujalle luovutetaan vain yksi tontti. Tarjouskilpailusta tai arvonnasta päätetään alue-/tonttikohtaisesti ja siitä ilmoitetaan hakuvaiheessa.

Rakentamisvelvoite kaupungin tonteille on 2 vuotta. Asuinrakennus tulee olla kahden vuoden kuluessa kaupanteosta/vuokra-ajan alkamisesta siinä valmiusasteessa, että rakennus on pääkäyttötarkoituksen osalta käyttöönotettu (vähintään osittainen loppukatselmus suoritettu). Rakentamisvelvoiteajalle on mahdollista hakea jatkoa perustellusta syystä. Rakentamisvelvoiteajan jatkamisesta peritään 95 € maksu.

Tontin ostaja/vuokraaja ei saa myydä tai luovuttaa tonttia eteenpäin rakentamattoman ilman kaupungin kirjallista suostumusta. Suostumuksesta peritään 95 € maksu.

Tontin maaperätutkimuksista ja perustamistavasta vastaa rakentaja. Maaperätutkimukset on suositeltavaa tehdä varausaikana ennen kauppakirjan/vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Kirjallisesti täytetyt tonttihakemukset tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen Kaupunkirakenne, Maankäyttö/Tonttihakemus, PL 233, 40101 JKL tai henkilökohtaisesti palvelupiste Hannikaiseen (Hannikaisenkatu 17, 1. krs.), siten, että ne ovat perillä hakuajan viimeisenä päivänä klo 16.00 mennessä (kesäaikana 1.6.-31.8. klo 15.00 mennessä). Sähköinen hakemus tulee järjestelmän kautta automaattisesti käsiteltäväksi.

Lisätiedot:
Palvelupiste Hannikainen, p. (014) 266 0108

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta