Suoraan sisältöön

TONTIN VARAUS

Tontit varataan yleensä 6-12 kuukaudeksi hankkeen tarkempaa suunnittelua varten. Maaperätutkimukset on mahdollista ja suositeltavaa tehdä varausaikana. Maaperätutkimusten kustannuksista vastaa tontin varaaja.

Varausmaksu on pääsääntöisesti 440 €, joka sisältää hankkeen suunnittelussa ja rakennusluvan hakemisessa tarvittavan karttapaketin. Varausmaksua ei hyvitetä kauppahinnassa tai tontin vuokrassa eikä sitä myöskään palauteta mikäli varauksesta luovuta.

Tarjouskilpailulla tai arvontamenettelyllä luovutettavista tonteista peritään 10% käsiraha varauspäätöksen saatua lainvoiman. Maksettu käsiraha on osa kauppahintaa. Mikäli tontinsaaja vetäytyy tarjouskilpailu tai arvonnalla saamastaan tontista on kaupungilla oikeus periä maakaaren 2 luvun 8 §: mukaisina kohtuullisina kustannuksina 2.000 euroa joko maksetusta käsirahasta tai erillisellä laskulla.

Varausaikaa voidaan jatkaa kirjallisesta hakemuksesta, perustellusta syystä. Varausajan jatkosta peritään tällöin varausaikaan suhteutettu varausmaksu.

Varattu tontti on mahdollista joko ostaa tai vuokrata, riippuen kyseisen tonttialueen luovutustavasta. Tonttivarausta ei ole mahdollista siirtää eteenpäin kolmannelle. Varausaikana asiakkaan tulee päättää ostaako/vuokraako hän tontin vai luopuuko hankkeesta. Päätöksestä tulee ilmoittaa maankäyttöön p. (014) 266 5065 ennen varausajan päättymistä.

Lisätiedot:
Palvelupiste Hannikainen, p. (014) 266 0108

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta