Suoraan sisältöön

TONTIN VUOKRAUS

Tontin vuosivuokra on 5 % tontin myyntihinnasta. Vuokra-aika on 50 vuotta. Tontin voi ostaa omakseen vuokra-aikana ja ostohinta määräytyy kaupantekohetkellä voimassa olevan vyöhykehinnoittelun mukaisesti. Maksettuja vuokria ei hyvitetä kauppahinnassa. Vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä kaupunki perii tontin lohkomiskulut 1135 € (v.2017).

Rakentamisvelvoite kaupungin tonteille on 2 vuotta. Asuinrakennus tulee olla kahden vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta siinä valmiusasteessa, että rakennus on pääkäyttötarkoituksen osalta käyttöönotettu (vähintään osittainen loppukatselmus suoritettu). Rakentamisvelvoiteajalle on mahdollista hakea jatkoaikaa kirjallisella hakemuksella perustellusta syystä. Rakentamisvelvoiteajan jatkamisesta peritään 95 € maksu.

Tontin vuokraaja ei saa luovuttaa tonttia eteenpäin rakentamattoman ilman kaupungin kirjallista suostumusta. Suostumuksesta peritään 95 € maksu.

Vuokraajan tulee hakea tontille vuokraoikeuden kirjaamista maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta. Kirjaamisessa vuokra/hallintaoikeus kirjataan maanmittauslaitoksen ylläpitämään rekisteriin. Vuokraoikeuden kirjaaminen on edellytys kiinnitysten hakemiselle.

Lisätietoja tontin vuokrauksesta:
Tuula Häkkinen, p. (014) 266 5065

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta