Suoraan sisältöön

Ilmansuojelu

Jyväskylän kaupunkialueen katujen ja kaupunkia halkovien valtateiden liikenne sekä alueen tuotantolaitokset aiheuttavat paikallista ilman laadun huononemista. Kaupungin ympäristönsuojelu pyrkii näitä haittoja vähentämään mm. tehdessään päätöksiä ja antaessaan lausuntoja laitosten toimintaa koskevista luvista sekä kaava- ja liikennesuunnitelmista.Voimalaitos talvipakkasella

Huomattavin yksittäinen kaupunki-ilman laadun heikentäjä on kuitenkin kaduilla talven jäljiltä oleva hiekotushiekka. Sen pölyämisen seurauksena ilman laatu voi keväisin olla ajoittain jopa erittäin huono.

Ympäristönsuojelu seuraa Jyväskylän kaupunkialueen ilmanlaatua yhteistarkkailusopimuksessa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Yhteistarkkailuun osallistuu kaupungin lisäksi kuusi paikallista toiminnanharjoittajaa. Tarkkailun kustannukset jaetaan osapuolten kesken päästömäärien perusteella.

Ympäristönsuojelussa laaditaan tarkkailun tulosten ja muiden selvitysten perusteella ilmanlaadun seurantaraportteja, joita on painettuina saatavissa toimistoltamme ja sähköisenä internetistä. Yhteenvetoraportti vuosilta 2015-2017 avautuu tästä (pdf).

Perustietoa ilmansaasteista sekä niiden terveys- ja luontovaikutuksista löytyy mm. Hengitysliiton www-sivuilta.

Suomen ympäristökeskuksen internet-sivulta löydät tietoa ilmansuojelun lainsäädännöstä.

Ympäristötarkastaja (014) 266 5173

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Kivääritehtaankatu 6
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta