Suoraan sisältöön

Ilmanlaatuindeksi

Ilmanlaatuindeksiä käytetään useassa Suomen kaupungissa ilmanlaadusta tiedottamiseen. Indeksi on yksinkertainen, tunneittain mittaustuloksista laskettava luku, jonka tarkoituksena on kuvata selkeästi vallitseva ilman laatu.

Indeksi ei suoraan sovellu eri kaupunkien ilmanlaadun keskinäiseen vertaamiseen, sillä mm. mittausaseman sijoitus vaikuttaa oleellisesti mitattuihin pitoisuuksiin. Sen sijaan indeksin avulla voidaan seurata oman kaupungin ilmanlaadun kehitystä.

Indeksin laskemisessa otetaan huomioon typpidioksidi (NO2) ja hengitettävät hiukkaset (PM10).

Kullekin epäpuhtaudelle määritetään ali-indeksi siten, että kutakin mittaustulosta verrataan syksyllä 1996 voimaan tulleeseen ilmanlaadun enimmäisohjearvoon. Ali-indeksin arvo 100 vastaa ohjearvopitoisuutta. Joka tunti aina korkein ali-indeksin arvo valitaan ilmanlaatuindeksiksi.

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Kivääritehtaankatu 6
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta