Suoraan sisältöön
Jyväskylän kaupunki » Kaupunkirakennepalvelut » Ympäristö ja luonto » Ympäristönsuojelu » Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelma

Jyväskylän kaupungin ilmasto-ohjelma

Jyväskylän kaupunkikonsernin ilmasto-ohjelmassa kerrotaan, miten kaupunki vastaa ilmastomuutokseen kaupunkistrategian mukaisesti. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.8.2011. kaupunkikonsernia koskevan ilmasto-ohjelmaraportin sekä listauksen sen edellyttämistä toimenpiteistä.

Ilmasto-ohjelmasta on koostettu myös värikäs ja helppolukuinen esite, jossa kuvataan lyhyesti ilmasto-ohjelman sisältöä. Esitteeseen on koottu esimerkkejä konkreettisista toimenpiteistä, joilla ilmastonmuutoksen etenemistä pyritään hillitsemään ja joilla ilmastonmuutokseen pyritään sopeutumaan.

Ilmasto-ohjelman perimmäisenä tavoitteena on luoda yhteinen tahtotila. Tarkoituksena on ollut etsiä ruohonjuuritasolta toimenpiteitä, joilla ilmastonmuutokseen voidaan vastata. Ilmasto-ohjelmassakeskitytään toimiin, jotka ovat toteutettavissa kaupungin omilla päätöksillä, toiminnalla ja ohjauksella. Näiden lisäksi tiedottamisen ja esimerkkinä olemisen kautta pyritään vaikuttamaan myös kuntalaisten ajattelutapoihin ja käyttäytymiseen.

Ilmastonmuutoksen huomioiminen -kaavio

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta