Suoraan sisältöön

Ilmasto-ohjelman ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on linjata työn etenemistä ja edistää koko kaupunkikonsernin sitoutumista yhteiseen tahtotilaan.

Ohjausryhmässä on jäseniä kaupunginhallituksesta, valtuustosta ja johtoryhmästä sekä kaupunkiorganisaation ulkopuoliset jäsenet Keski-Suomen ELY-keskuksesta ja Jykes Oy:stä.

 • Kaupungin hallitus ja valtuusto:
  Kok. Timo Fredrikson (Reijo Savolin), Johanna Manninen (Hennariikka Andersson), kesk. Ismo Nuuja (varalla kd Ilkka Lilja), Pirkko Selin pj, (Hannele Mäntyjärvi), sdp Tuulikki Väliniemi (Kaija Haapsalo), Kauko Isomäki vpj (Kari Kuusijoki), vihr. Maia Fandi (Jukka Ammondt), vas. Jarmo Ritanen (Marja Leena Makkonen).
 • Kaupungin virkamiesedustajat:
  apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto ja ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen
 • ELY-keskus (ympäristövastuualue):
  Pirjo Hokkanen (vara Esko Karvonen)
 • Jykes (elinkeinoelämän näkökulma):
  Maija Suutarinen
 • projektinvetäjä Tanja Oksa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta