Suoraan sisältöön

Ilmasto-ohjelmat toimenpiteet

Kaupunkikonsernissa on tehty ja on tekeillä jo paljon asioita, joilla on myös ilmastonmuutokseen liittyviä vaikutuksia. Ilmasto-ohjelman yhtenä tarkoituksena onkin koota eri lähteistä johdetut ilmastotavoitteet ja toimenpiteet yhteen ja tarkentaa niitä tarvittavilta osin. Lisäksi luodaan uusia tavoitteita ja toimintatapoja.

Tarkoituksena on laatia konkreettinen ilmasto-ohjelma, jossa kartoitetaan nykytilannetta sekä määritellään yksityiskohtaisia tavoitteita, toimenpiteitä, aikatauluja, vastuita ja mahdollisuuksien mukaan myös taloudellisia vaikutuksia.

(Klikkaa allaoleva auki uuteen ikkunaan)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta