Suoraan sisältöön

Luonnonsuojelu

Kaupungin ympäristönsuojelun palveluyksikkö turvaa toimillaan alueelle tunnusomaisen ja alkuperäisen luonnon ja sen monimuotoisuuden säilymistä. Tässä tarkoituksessa vastuualue mm. valmistelee aloitteita luonnonsuojelualueiden perustamiseksi, edistää luonnontilan säilyttämistä kaavoituksessa sekä muussa maankäytössä ja viranomaisyhteistyössä, vaikuttaa kaupungin metsänhoidon valintoihin ja laatii luonnontuntemusta ja luonnonolojen säilyttämistä palvelevia selvityksiä.

Klikkaa isommaksi
Ylä-Sallaajärven metsää

Jyväskylässä on eri tavoin pysyvästi luonnonsuojelun tarkoituksiin varattu alueita yhteensä 3 862 ha (katso Suojelualueet). Lukuun sisältyvät metsälain 10 §:n mukaiset metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt (katso Suojelu metsätaloudessa). Määrä on noin 3,3 % kaupungin maa-alasta. Lukuja nostavat vielä hiukan ylöspäin taajamien tuntumaan yleis- ja asemakaavoilla varatut suojelualueet yhteiseltä alaltaan muutaman sadan hehtaarin luokkaa.

Jyväskylän lintuatlas 2005-2006 (klikkaa kuvaa):

Lintuatlas

Ympäristönsuojelusuunnittelija, p. 014 266 5176

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Kivääritehtaankatu 6
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta