Suoraan sisältöön

Meluntorjunta

melueste

Ympäristönsuojelun tehtävänä on huolehtia meluhaittojen ehkäisystä kaupungin alueella mm. ympäristölupien käsittelyn yhteydessä ja osallistuessaan maankäytön suunnitteluun. Lisäksi ympäristönsuojelu käsittelee ns. meluilmoitukset, joita edellytetään tehtäväksi erityisen häiritsevää melua aiheuttavilta tapahtumilta ja toiminnoilta (Katso Lupa- ja ilmoitusasiat: Melun tai tärinän aiheuttaminen).

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 28 §:ssä on linjattu, milloin melu on katsottava erityisen häiritseväksi. Lisäksi ympäristönsuojelumääräyksissä on rajoitettu äänentoistolaitteiden käyttöä ulkotiloissa (29 §) sekä erityisen häiritsevää melua yöaikaan (30 §).

Jyväskylän kaupunki on yhteistyössä Liikenneviraston kanssa teettänyt WSP Finland Oy:llä vuosien 2016 ja 2017 aikana selvityksen Jyväskylän kaupunkialueen ja vilkkaimpien maantieosuuksien melutilanteesta. Selvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti tie- ja raideliikenteen sekä teollisuustoimintojen aiheuttamia ympäristömelutasoja koko kaupungin alueella.

Jyväskylän kaupungin meluselvitys 2017 (pdf 1,8 Mt) (kansallisilla melun tunnusluvuilla)
Liite 1: Meluesteiden sijainnit (pdf 2,0 Mt)
Liite 2: Tieliikenteen liikennemäärät (pdf 2,1 Mt)
Liite 3: Tieliikenteen aiheuttamat meluvyöhykkeet (pdf 8,7 Mt)
Liite 4: Raideliikenteen aiheuttamat meluvyöhykkeet (pdf 4,3 Mt)
Liite 5: Teollisuustoimintojen aiheuttamat meluvyöhykkeet (pdf 2,5 Mt)

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) selvitti Jyväskylän ja Kuopion kaupunkien kanssa tehdyssä yhteistyöhankkeessa (LIMETKU) tie- ja raideliikenteen melun terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kyseisissä kaupungeissa. Hankkeessa käytettiin vuonna 2017 valmistuneiden meluselvitysten tuoreita altistustietoja. Lisäksi siinä arvioitiin myös liikennemelun yhteiskunnallisia kustannuksia. Hanke toteutettiin touko-lokakuussa 2017.

Tie- ja raideliikennemelun terveys- ja hyvinvointivaikutukset Kuopiossa ja Jyväskylässä (pdf 1,4 Mt)

LUONNOS MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMASTA 2018-2022 (nähtävillä 3.5.-4.6.2018, mielipiteet kuulutuksen mukaisesti)
Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022 (pdf 2,3 Mt)
Liitteet:
Kohdekortti 1: Vaajakosken moottoritie (pdf 7,0 Mt)
Kohdekortti 2: Pisarakortteli, melukaiteet (pdf 2,7 Mt)
Kohdekortti 2: Pisarakortteli, tonttimeluseinät (pdf 1,5 Mt)
Kohdekortti 3: VT4-Lohikoskentie (3,1 Mt)
Kohdekortti 4: Kytökatu-Halmekatu (2,0 Mt)
Kohdekortti 5: Puuppolantie-Kirrinkuja (1,4 Mt)
Kohdekortti 6&7: Palokanorsi (pdf 2,1 Mt)
Kohdekortti 8: Keskusta (pdf 1,8 Mt)
Kohdekortti 9: Ruusupuisto (pdf 5,6 Mt)

Ympäristötarkastaja (014) 266 5175

Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite:
Kivääritehtaankatu 6
avoinna:
ma-pe 08.00-16.00

Postiosoite:
PL 233
40101 JYVÄSKYLÄ


Vastuualueen johto:
Ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen
puh. (014) 266 5166


Palaute
- Kysy tai anna palautetta
- Palaute jätehuollon käytännön järjestelyistä Mustankorkea Oy:lle


Henkilöstön yhteystiedot
Rakennus- ja ympäristöjaosto
Ympäristönsuojelumääräykset
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Kaupungin Ympäristö-sivu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta