Suoraan sisältöön

Elintarvikevalvonta ja -turvallisuus

Elintarvikevalvonta suojaa kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellisilta riskeiltä. Toiminnan piiriin kuuluu elintarvikkeiden turvallisuuteen ja määräystenmukaisuuteen liittyvä valvonta. Valvonta kohdistuu ”pellolta pöytään” -periaatteen mukaisesti koko tuotantoketjuun: alkutuotantoon, elintarvikkeiden valmistukseen, pakkaamiseen, myyntiin ja mainontaan. Valvontakohteina ovat siten mm. elintarvikkeiden tuotantotilat, elintarvikekuljetusajoneuvot, erilaiset elintarvikemyymälät, ravintolat, suurtalouskeittiöt ja torit. Ympäristöosaston elintarvikevalvonta tarjoaa myös neuvontaa ja opastusta toiminta-alueensa toimijoille ja kuluttajille. Valvonta perustuu vuosisuunnitelmaan, jossa kuvataan mm. valvonnan maksullisuus.

Toimijana sinun tulee olla yhteydessä elintarvikevalvontaan, kun

  • olet perustamassa elintarvikehuoneistoa (esimerkiksi ravintolaa) tai
  • suunnittelet tilojen muuttamista ja korjausta
  • olet lopettamassa elintarvikehuoneiston toimintaa tai
  • huoneiston toimija vaihtuu
  • epäiltäessä ruokamyrkytystä
  • toimit alkutuotannon parissa
  • saatat markkinoille elintarvikekontaktimateriaaleja

Lisätietoa elintarvikekontaktimateriaaleista saa tästä linkistä.

Elintarvikevalvontaan tehtävät ilmoitukset löytyvät kohdasta ilmoitukset ja hakemukset.

Elintarvikkeita ammattimaisesti käsittelevän (sis. valmistus, kuljetus, pakkaus, tarjoilu) toimijan on lainsäädännön mukaan oltava tietoinen elintarvikkeista kuluttajalle mahdollisesti aiheutuvista riskeistä (omavalvonta) ja laadittava näiden hallintaa varten omavalvontasuunnitelma. Elintarvikevalvontaviranomaisten tehtävänä on omavalvonnan toteutumisen valvonta sekä omavalvonnan opastus ja suunnitelmien tarkastus.

Elintarviketurvallisuusviraston (EVIRA) sivuilta saat lisätietoa omavalvonnasta ja toimijan riittävästä hygieniaosaamisesta.

Terveystarkastajat valvovat hygieniaosaamisen toteutumista muun elintarvikevalvonnan yhteydessä.

Mikäli kuluttajana epäilet elintarvikkeen olevan elintarvikemääräysten vastainen tai epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen, voit ottaa yhteyttä elintarvikevalvontaan asian selvittämiseksi. Voit kääntyä puoleemme myös muissa elintarviketurvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Lisätietoa ruokamyrkytyksestä ja sen välttämisestä löydät tästä linkistä.

Henkilöstön yhteystiedot

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta