Suoraan sisältöön

Elintarvikevalvonnan ilmoitukset ja hakemukset

Elintarvikelaitoksen perustaminen
Elintarvikehuoneiston perustaminen, olennainen muuttaminen tai toimijan vaihdos
Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen
Elintarvikkeiden alkutuotanto
Ruokamyrkytys tai sen epäily
Elintarvikekontaktimateriaali-ilmoitus

Elintarvikelaitoksen perustaminen

Laitokset hyväksyy laitoksen sijaintikunnan valvontaviranomainen. Liikkuvan laitoksen hyväksyy sen kunnan valvontaviranomainen, jonka alueella toiminta aloitetaan.
Elintarviketurvallisuusvirasto hyväksyy kuitenkin teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä niiden yhteydessä olevat laitokset, mukaan lukien liikkuvat laitokset. Aluehallintovirasto hyväksyy poroteurastamot ja niiden yhteydessä olevat laitokset, mukaan lukien liikkuvat laitokset. Valvontaviranomainen tekee elintarvikehuoneiston hyväksymisestä laitokseksi päätöksen. Valvontaviranomainen voi asettaa päätöksessään ehtoja terveysvaarojen ehkäisemiseksi.

Elintarvikehuoneiston perustaminen, olennainen muuttaminen tai toimijan vaihdos

Ilmoitus elintarvikehuoneiston perustamisesta (HTML)

Elintarvikehuoneiston perustamisesta tai siinä tapahtuvasta olennaisesta muuttamisesta on tehtävä ilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai suunniteltua muutosta. Ilmoitus tulee tehdä myös toimijan vaihdoksen yhteydessä. Viranomainen antaa elintarvikealan toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä, josta peritään maksutaksan mukainen maksu.

Ohjeet:

Elintarvikehuoneiston perustaminen
Omavalvontasuunnitelma

Elintarvikehuoneistoa koskevaa ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli toiminnan elintarviketurvallisuusriskit ovat vähäiset ja

• elintarviketoiminta tapahtuu osana muuta elinkeinotoimintaa (esim. makeisten myynti vaatemyynnin yhteydessä),
• toimija on yksityishenkilö (esim. itse tehdyn pullan myynti torilla) tai
• toiminta ei ole elinkeinotoimintaa (esim. urheiluseuran kahvion pitäminen pelitapahtuman yhteydessä)

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottaminen

Tiedotuslomake liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (HTML)

Tiedottaminen voidaan tehdä oheisella lomakkeella, joka lähetetään täytettynä sähköisesti "Lähetä" -painikkeella ympäristöterveydenhuoltoon.

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa ( ilmoitetussa tai aiemmin hyväksytyssä) niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Kun toimija on tehnyt ilmoituksen valvontaviranomaiselle, hän voi harjoittaa ilmoituksen mukaista toimintaa (ulko)myyntialueella. Alueen tulee soveltua ko. toimintaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista. Kausiluontoisesta toiminnasta (esim. säännöllinen torimyynti) tulee tehdä ilmoitus vuosittain.

Elintarvikkeiden alkutuotanto

Alkutuotantoa koskeva ilmoitus (HTML)

Alkutuotantopaikasta on ilmoitettava kunnan elintarvikevalvonnalle. Alkutuotannolla tarkoitetaan tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä, myös sadonkorjuuta, lypsämistä ja kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta. Alkutuotantoa ovat esimerkiksi seuraavat toiminnot

• maidon- ja munantuotanto
• lihakarjan kasvatus
• kalastus ja kalanviljely
• kasvisten, hedelmien, viljan ja sienten viljely
• hunajantuotanto
• luonnonvaraisten marjojen ja sienten keräily
• metsästys

Lisätietoa alkutuotannosta.

Ruokamyrkytys tai sen epäily

Elintarvikealan toimijan on, saatuaan tiedon käsittelemänsä elintarvikkeen aiheuttamasta ruokamyrkytyksestä tai epäillessään käsittelemänsä elintarvikkeen voivan aiheuttaa ruokamyrkytyksen, ilmoitettava siitä välittömästi kunnan elintarvikevalvonnalle. Ruokamyrkytyksen aiheuttajaksi epäilty elintarvike tai näyte siitä on säilytettävä niin, että se voidaan tutkia laboratoriossa ruokamyrkytyksen syyn selvittämiseksi. Toimijan omavalvontasuunnitelmaan tulee sisällyttää toimintaohjeet ao. ilmoituksen tekemiseksi.

Elintarvikekontaktimateriaali-ilmoitus

Elintarvikekontaktimateriaali-ilmoitus (doc, Evira)

Toimijan, joka saattaa markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita, on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta. Ilmoitus tehdään toimipaikan sijaintikunnan valvontaviranomaiselle. Jos toimijalla on toimintaa useilla paikkakunnilla, lähetetään ilmoitus kunkin sijaintikunnan viranomaiselle erikseen.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta