Suoraan sisältöön

Talousvesi

Verkostovesi

Ympäristöterveydenhuolto valvoo vesilaitosten toimittaman talousveden laatua. Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (461/2000) laatuvaatimukset ja -suositukset. Tämän toteutumisen varmistamiseksi eri puolilta verkostoa otetaan säännöllisesti näytteitä valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Talousvettä toimittavissa laitoksissa tai vastaavissa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevän henkilön on osoitettava talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen suorittamalla ns. osaamistesti. Lisätietoa osaamistestistä löydät Valvirasta (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto).

Kohteiden, joiden vettä käytetään enintään 10 m3 päivässä tai joissa on alle 50 käyttäjää sekä haja-asutusalueiden elintarvikkeita valmistavien tai käsittelevien paikkojen (esim. kaupat, pienet leipomot, koulut ja päiväkodit), vesi tutkitaan sen sijaan STM:n asetuksen "Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001)" mukaisesti 1 - 3 vuoden välein. Jokaiselle kohteelle on tehty oma valvontatutkimusohjelma.

Mikäli verkostoveden laadussa on ongelmia, kannattaa olla yhteydessä terveystarkastajaan, joka selvittää asiaa ja ottaa tarvittaessa verkostovesinäytteen. Näyte on pääsääntöisesti maksuton.

Kaivovesi

Kaivovesi (rengas- tai porakaivo) kannattaa tutkituttaa kaivon valmistuttua ja muutaman vuoden välein tämän jälkeen veden laadun varmistamiseksi.
Terveystarkastajaan kannattaa olla yhteydessä, jos epäilet kaivoveden voivan aiheuttaa terveyshaittaa.

Rengaskaivon rakenteet kannattaa tarkistaa ajoittain. Kaivon puhdistus ja huolto voi tulla ajankohtaiseksi esim. havaittujen veden laadun muutosten vuoksi.

Rengaskaivojen yleisimpiä ongelmia ovat liiallinen rauta- ja mangaanipitoisuus, veden happamuus sekä pintavesivalumista johtuvat mikrobiologiset riskit.
Porakaivoveden osalta kannattaa huomioida arseeni ja radon.
Kaivoveden laadun tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja -suositukset.

Lisätietoja kaivovedestä (ELY-keskus)

Lähdevesi

Lähteet rinnastetaan yksityisiin kaivoihin. Niihin sovelletaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimuksia ja -suosituksia.
Lähteiden veden laatua tutkitaan säännöllisesti. Veden laatu on ollut pääsääntöisesti hyvä, mutta lähteet ovat alttiita vuodenaikaisvaihteluille.
Säännöllinenkään valvonta ei takaa lähdeveden pysyvää mikrobiologista turvallisuutta. Lähteiden rakenteiden kunnosta vastaa omistajataho.

Toimialueemme säännöllisessä valvonnassa olevat lähteet:

  • Jyväskylä:Haukkala ja Kaunisharju
  • Petäjävesi: Vehkasuo
  • Uurainen: Kyynämöinen
  • Multia: Hallinmäki ja Toljaani

Henkilöstön yhteystiedot

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta