Suoraan sisältöön

Tupakkalain valvonta

Tupakkalaissa (693/1976) säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistetään niiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä tupakansavulle altistumiselta. Lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppuminen.

Tupakkalaissa säädetään mm. tupakkatuotteiden vähittäismyynnistä, tiettyjen tilojen tupakointikielloista ja rajoituksista sekä mainonnasta.

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyyntiä koskee myös STM:n astus (99/2009).

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynti

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti edellyttää kunnan viranomaisen toiminnanharjoittajalle hakemuksesta myöntämää vähittäismyyntilupaa.

Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) ylläpitää tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluparekisteriä.

Tupakkaa ei saa myydä eikä luovuttaa henkilölle, joka ilmeisesti on kahdeksaatoista vuotta nuorempi. Tämän toteutumiseksi toiminnanharjoittajan tulee laatia tupakan myyntiä koskeva omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma edellytetään vähittäismyyntillupahakemuksen liitteeksi. Vähittäismyyntilupamaksu ja tupakkatuotteiden myynnin vuosittainen valvontamaksu määräytyvät ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti.

Valvira on julkaissut vähittäismyyntiä koskevan yleisohjeen.

Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkejä koskee esilläpitokielto. Valvira on julkaissut esilläpitokieltoa koskevan ohjeen.

Tupakan mainonta ja muu myynninedistämistoiminta on kielletty. Tupakkaa ei voida liittää myöskään muiden tuotteiden tai palvelujen mainontaan.

Tupakointikiellot ja rajoitukset

Tupakointi on kielletty:

 • perhepäivähoidon sisätiloissa perhepäivähoidon aikana, päiväkotien sisätiloissa ja ulkoalueilla sekä lastensuojelulain tai mielenterveyslainnojalla hoitoa antavien laitosten alle 18-vuotiaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja heille tarkoitetuilla ulkoalueilla
 • perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla
 • virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa
 • sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa
 • työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa
 • yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa
 • asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissasekä
 • ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä muissa tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.

Sisätilan tai ulkoalueen haltijan ja yleisen tilaisuuden järjestäjän sekä tupakointiin varatun tilan haltijan tulee asettaa näkyville tupakointikiellon ja tupakointiin tarkoitetun tilan osoittavat opasteet.

Valvira on julkaissut tupakointikieltoja ja rajoituksia koskien seuraavat ohjeet:

 • Ulkoalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia koskeva tupakointikielto (ohje 3/2010)
 • Asuinyhteisöjen yhteisten ja yleisten sisätilojen sekä yhteisten ulkoalueiden tupakointikiellot (ohje 4/2010)
 • Tupakkalain muutos lastensuojelulaitoksissa (ohje 6/2010)
 • Tupakkalain muutokset oppilaitoksen näkökulmasta (ohje 16/2010)

Asuntojen tupakansavuongelmien käsittelyä varten on lisäksi laadittu menettelytapaohje.

Tupakointikiellot ja rajoitukset ravintolassa

Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet ovat savuttomia. Tupakointi on mahdollista sallia erityisessä tupakointilassa. Elinkeinonharjoittajan on laadittava omavalvontasuunnitelma, jossa esitetään, miten tupakointitilan toimivuus varmistetaan ja miten tupakointitilan olosuhteita ja järjestystä voidaan valvoa sen ulkopuolelta.

Jos elinkeinonharjoittaja sallii tupakoinnin ravitsemisliikkeensä ulkona olevassa tarjoilutilassa tai muualla hallinnassaan olevalla ulkoalueella, hänen on huolehdittava, ettei tupakansavu kulkeudu sieltä avoimen ikkunan, oven, muun aukon tai ilmanvaihdon kautta ravitsemisliikkeen sisätiloihin.

Lisätietoa tupakkalaista jasen valvonnastasaa Valvirasta.

Henkilöstön yhteystiedot

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta